Forsiden - Nyheter - PRIO - Annual peace address

PRIO - Annual peace address

Utdanning, helse og mat er den enkle – og vanskelige – løsningen på verdens humanitære katastrofer.
Uten en rettferdig fordelingspolitikk vil ikke alle murer i verden kunne hindre migrasjon.
(Debarati Guha-Sapir)

Debarati Guha-Sapir (Director of Centre for research on epidemiology of disasters (CRED)), var hovedtaler under årets Peace address på PRIO i Oslo.
CRED leverer data til FN og politikere slik at tiltak kan iverksettes mest mulig målrettet og kostnadseffektivt.
Bl.a. er det slik at grenseverdien for definisjonen av en sultkatastrofe er 2 døde per 10000 innbyggere per dag.
Alle data oppdateres daglig og publiserer her:
www.emdat.be
www.cedat.be

I paneldebatten der også Morten Rostrup (Leger uten grenser) og Henrik Urdal (PRIO) deltok ble bl.a. disse problemstillingene belyst:

1. Problemer å måle korrekt fordi man ikke har tilgang til de verste områdene. Her bør man i større grad stole på tall fra NGOene som er i felt.

2. Problem at tall ikke vekker følelser. Man må «se» mennesket bak tallene. Det medfører også overdrivelser ved at journalister leter etter (i noen tilfeller fabrikkerer) de verste bildene. Man blir også etter hvert nummen over all lidelse.

3. Hvorfor slipper Saudi Arabia unna med tallrike overgrep og menneskerettighetsbrudd – også på kritiske journalisten - samtidig som verden «hyler» over mordet på journalisten Khashoggi? Det handler både om storpolitikk, og at det i noen saker er et ansikt bak tallet.

4. Statistikk brukes politisk.

a) Trump hevdet at 64-65 personer mistet livet i stormen Maria. I virkeligheten var det 3-4000. Et tall som ville ført til kritiske spørsmål ved katastrofeberedskapen.

b) George Bush hevdet at krigen i Irak var vellykket fordi Leger uten grenser hadde uttalt at det per dato ikke kunne dokumenteres en humanitær katastrofe.

c) Noen ganger tas det feil beslutninger som følge av feil tallmateriale (ref Libya).

5. Den viktigste årsaken til migrasjon er sult som følge av krig, naturkatastrofer og klimaendringer. Men også globaliseringen som leder til et generelt ønske om et bedre liv er en viktig faktor. Mange av verdens ledere svarer på utfordringen med å bygge murer. Løsningen er enkel – og vanskelig. Det handler om utdanning, helse og mat. Uten en rettferdig fordelingspolitikk vil ikke alle murer i verden kunne hindre migrasjon.