Forsiden - Nyheter - Verdens dag for sosial rettferdighet

Verdens dag for sosial rettferdighet

Risør bibliotek og Aktive Fredsreiser samarbeider om en arrangementsrekke vi har kalt ”Kjør debatt” der vi vil ta opp ulike trender i tiden. Slik som falske nyheter, ytringsfrihet og negativ sosial kontroll. For å nevne noe.
Onsdag den 6. februar arrangerte vi en samtale rundt vårt samfunns evne til å ivareta annerledeshet.

Gjennom ulike tider, kulturer og land har vi behandlet våre funksjonshemmede medmennesker på ulikt vis. Et av de mest groteske eksemplene er nazistenes eutanasiprogram (T4) der rundt 70 000 psykisk utviklingshemmede ble tatt av dage fordi de var ”unyttige” og en ”økonomisk belastning”.
Men heller ikke i Norge skal man særlig langt tilbake i tid før man ser et menneskesyn vi ikke kan være stolte av. For litt over 100 år siden gjorde rasehygienen sitt inntog også her i landet. Og begreper som ”idiot” og ”åndssvak” sier litt om samfunnets holdninger frem mot 1960-tallet.

Utgangspunktet for samtalen var Olaug Nilssens bok ”Tung tids tale” (En bok hun for øvrig fikk Brageprisen for), som handler om sønnen Daniel – om livet med autisme.

Den første artikkelen i Menneskerettighetskonvensjonen er:
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og
menneskerettigheter
.”