Forsiden - Nyhterer - FN-dagen 2021

FN-dagen 2021

24. oktober og opprettelsen av FN

Hvert år markerer FN og alle medlemslandene at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945.

Det var på slutten av andre verdenskrigen, i februar 1945 at Storbritannias statsminister Winston Churchill, Sovjetunionens leder Josef Stalin og USAs president Franklin D. Roosevelt møttes på Jaltakonferansen i Ukraina. Her ble de enige om å opprette en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner.

Tanken var at ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville man forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg.

FN-pakten ble åpnet for undertegning på et møte i San Fransisco den 26. juni 1945. Den trådte i kraft 24. oktober samme år, etter å ha blitt ratifisert av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Ved utgangen av 1945 hadde 51 land, deriblant Norge, undertegnet FN-pakten. I dag har FN 193 medlemsland.

FN-pakten blir ofte kalt FNs grunnlov. Den inneholder regler for hva de ulike FN-organene kan gjøre, og hvordan de skal gjøre det. I tillegg beskriver pakten hva FN skal jobbe med, og hva de ulike medlemslandene har lov til å gjøre.

Når et land skriver under FN-pakten og blir medlem av FN, lover de å rette seg seg etter FN-pakten. 

FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner, og har blitt feiret siden 1948.