Forsiden - Nyheter - Åpning av Krigssseiler utstillingen

Åpningen av Krigsseiler utstillingen "Med æren i behold"

Det ble en fin og følesesladet åpning av utsillingen om Krigsseilerne "Med æren i behold" på Landeskogen Peace Center.

Med et allsidig program med spennende foredrag, intervjuer og gode filmer.
Åpningen og utstillingen skulle hedre våre krigsseilere og gjenspeile deres innsats under krigen.

I 2021 er det 76 år siden de første krigsseilerne kom hjem. De kom ikke som en stor samlet gruppe i en by, men heller en og en rundt om i hele landet. De fikk ingen strålende mottakelse av et jublende folkehav. De fikk heller aldri den takken og hederen de fortjente. Norske myndigheter var ganske enkelt helt fraværende. For våre krigsseilere kom altså den største påkjenningen etter krigen. 

Frank Thorsen ringer i klokka

Oddvar Schjølberg intervjuer Dag Harald Pedersen

Oddvar Schjølberg intervjuer Fern Sunde Sletten. Hun forteller om sin mor og far som seilte ute under krigen på samme båt. Moren, Fern Blodgett Sunde var fra Canada og seilte telegrafist. Hun ble gift med kapteinen på M/S "Mosdale", Gerner Sunde som hadde 96 krossinger over Atlanteren i løpet av krigen! Fern hadde over 50 krossinger på samme skip.

Signe Sollien Haugå var arrangementets konferansier

Sidsel van der Hagen holdt et flott og gripende foredrag om sin far som var sjømannsprest i Liverpool under krigen.