Nyheter

Skam, æreskultur og sosial kontroll

Kvinnedagen 2018

Det var fullsatt sal på Risør Biblioteks- og Aktive Fredsreisers Kvinnedagsarrangement 8. mars.
Det var en spennende panelsamtale der Nawar Ek (opprinnelig fra Syria), Roya Karimi (Afghanistan) og Ister Ali (Somalia) deltok.

Les mer her: Skam, æreskultur og sosial kontroll

08.03.2018

Tysk minnekultur

Er du interessert i den komplekse tyske minnekulturen?
Ethvert land har sin kollektive erindring. Det handler om nasjonal bevissthet. Stolthet. Samhold.  I Norge vil de fleste fremheve eksempelvis vikingtiden med stolthet. Eller den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Eller sportsbegivenheter for den del. Historiske fakta er ikke nødvendigvis det viktigste i en slik sammenheng. Vi har behov for å glemme – eller hevne – ydmykelser, og huske seiere.

Les mer her: Blogg Aktive Fredsreiser
21.02.2018

Reiseledere i Aktive Fredsreiser

Reiseledersamling januar 2018 på Color Line

Aktive Fredsreiser har rundt 90 reiseledere. De jobber til daglig i svært ulike yrker. Lærere, politifolk, bibliotekarer, ungdomsarbeidere, jordmødre, fengselsbetjenter, ingeniører, miljøterapeuter, statsvitere, etc. etc.

Felles for dem alle er at de brenner for å gi våre ungdommer gode holdninger, og de bruker sin tid på å guide gruppene gjennom Europas historie. På våre reiser gjennom Polen og Tyskland snakker de bl.a. om rasisme, mobbing og menneskerettigheter. De forteller om Den 2. verdenskrig og Den kalde krigen, og om hva vi risikerer om vi lar antidemokratiske krefter slippe til.

To ganger i året har vi reiseledersamlinger hvor vi tilfører ny kunnskap. Det være seg for å bli autorisert guide i leirene vi besøker, lære om nynazismen, høre beretninger fra tidsvitner som har opplevd krig og å lære av hverandre.

Våre skolegrupper er heldige som får slike flotte reiseledere.

Les mer her: Reiseledere i Aktive Fredsreiser
26.01.2018

Blanche Majors forsoningspris 2017 til Michael Melchior

Michael MelchiorOverrabbiner Michael Melchior tildeles Blanche Majors
forsoningspris for sitt livslange arbeid for dialog og forsoning mellom folkeslag og religioner både i Norge og i Midtøsten.

Seremonien er åpen for alle, og skjer på HL-senteret på Bygdøy (Villa Grande) kl.14 til 16 søndag den 14. januar 2018.

Les mer her: Blanche Majors forsoningspris 2017 til Michael Melchior


09.01.2018