Nyheter

Verdens dag for sosial rettferdighet

Risør bibliotek og Aktive Fredsreiser samarbeider om en arrangementsrekke vi har kalt ”Kjør debatt” der vi vil ta opp ulike trender i tiden. Slik som falske nyheter, ytringsfrihet og negativ sosial kontroll. For å nevne noe.
Onsdag den 6. februar arrangerte vi en samtale rundt vårt samfunns evne til å ivareta annerledeshet.

Les mer: Verdens dag for sosial rettferdighet

07.02.19

Blanche Majors Forsoningspris til Nina Grünfeld

Den 12. januar ble Nina Grünfeldt tildelt Blanche Majors forsoningspris fordi hun gjennom sin kunstneriske virksomhet har satt forsoning mellom religionene på dagsorden.
Hennes kunstneriske virksomhet omfatter både det humanitære smykkeprosjektet Coexista (hvor overskuddet går til å bekjempe islamofobi, antisemittisme og ekstremisme), samt undervisningsvirksomhet, bøker og filmer. Ikke minst har hun gjennom sin film ”Ninas barn” gjort mye for å minne om behovet for solidaritet, kunnskap og omsorg – og for å holde i live historien om hva som skjedde med jødene i Norge under Den andre verdenskrig, alt i forsoningens tjeneste.

Les mer her: Blanche Majors Forsoningspris til Nina Grünfeld

14.01.19

Menneskerettighetene 70 år

Etter den 2. verdenskrig spurte verdens ledere seg; ”Hvordan kan vi unngå at noe slikt skjer igjen?” De forsto at det var nødvendig å opprette et universelt og overnasjonalt vern om menneskers verdighet og frihet.  Den 10. desember 1948 ble Verdenserklæringen om menneskerettigheter signert.  I dag, den 10. desember 2018, feirer vi altså en rund bursdag. Menneskerettighetene er 70 år.

Menneskerettighetene 70 år

10.12.18