Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFjern en landmine i Kambodsja

Bruk denne muligheten! For 80 kroner er du årsaken til at enda en landmine blir fjernet. Du kan selv velge hvor mange landminer du vil fjerne. Ønsker du gavekort tilsendt, sender du en bestilling. Så sender vi deg gavekort og faktura.
Husk å oppgi ditt navn og postadresse, samt hvor mange miner du vil fjerne med gavekortet.


Aktive Fredsreiser arrangerer hvert år dokumentasjonsreiser for 11.000 norske skoleungdommer til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Vår visjon er å arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.
Dette gjør vi blant annet gjennom å forholde ungdommene til FNs tusenårsmål.

Aktive Fredsreiser er på flere måter engasjert i arbeidet for å nå FNs tusenårsmål.
Dette julegaveprosjektet relaterer seg spesielt til tre av disse:

MÅL 1 Halvere fattigdommen
MÅL 7 Bærekraftig utvikling
MÅL 8 Globalt partnerskap

Kambodsja er et av verdens fattigste land, ikke minst på grunn av Røde Khmer regimet som regjerte fra 1975 til 1979, men også på grunn av den svært ustabile perioden som strakk seg helt mot slutten av 90 tallet. Ulike interne fraksjoner og eksterne fiender har markert Kambodsja og laget store arr.
De verste arrene befinner seg bare noen få cm under jordoverflaten. Det er beregnet at mellom 4 til 6 millioner landminer ligger begravd i Kambodsjansk jord.
Så mange som 40.000 kambodsjanere har blitt skadet av en landmine, et tall som tilsvarer 1 person per 275.

Store deler av Kambodsjas dyrkbare jord er minelagt. 80 % av kambodsjanere lever av jordbruk og mange er tvunget til å leve og dyrke jorden i minelagte områder. På tross av kunnskap om landminer kan ikke en kambodsjansk bonde slutte å dyrke jorden. I løpet av regntiden flytter jorden på seg på grunn av store vannmasser, noe som fører til at et område som ble dyrket i fjor ikke nødvendigvis er trygt i år. Landminer i Kambodsja skader fremdeles 25 - 35 personer pr. måned. Mange av disse er barn som leker.

The Halo Trust er Aktive Fredsreisers internasjonale partner i arbeidet for å fjerne landminer i Kambodsja. The Halo Trust har siden 1992 arbeidet med minerydding i Kambodsja. Deres overordnede mål er å rydde flest mulig miner på den sikreste og mest effektive måten. I 2005 ryddet organisasjonen 39.044 miner og 27.145 andre ueksploderte sprenglegemer.
Totalt ble det klarert et område på 5.600 kvadratkilometer. The Halo Trust er med det den største uavhengige minerydderen i landet.
Se også www.halotrust.org