Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBlanche Majors Forsoningspris 2008

Sted og tid: Risør kulturhus, Lørdag 6. desember kl. 14.00
Prisvinner: Elias Akselsen
Hovedforedrag: Anders Hasselgård - "sport og forsoning"
Møteleder: Lillian Hjort

Elias Akselsen:
En døråpner og brobygger på Risør-besøk

- Jeg hadde aldri forstilt meg at sangene mine ville nå ut til et så stort publikum, sier sangeren Elias Akselsen, Han kommer til Risør lørdag 6. desember. Da vil ha synge sammen med familien og motta Blanche Majors Forsoningspris av Aktive Fredsreiser.

Elias Akselsen (61) fra Skarnes har vært en døråpner og brobygger mellom taterfolket og det norske samfunn, spesielt kirken i Norge. Ved hjelp av sang og vitnesbyrd med sterke budskap har Elias Akselsen nådd et stort publikum.

- For meg en forsoning viktig. Det er mye uoppgjort bitterhet i forholdet mellom taterne og ulike grupper i Norge.  Jeg tenker både på myndighetene, bygdefolket og kirken. Men jeg ser en endring til det bedre, sier Elias Akselsen. Han går med på at han selv har bidratt til taternes kultur har fått nye og positiv oppmerksomhet.

Både kirken, og samfunnet for øvrig i Norge, har liten grunn til å være stolte av behandlingen av taterne. Holdninger og handlinger har strukket seg fra skepsis og fordømmelse til alvorlige overgrep. Dette har bidratt til å undergrave taternes levesett og kultur. Elias Akselsen har strukket ut en hånd til mange, også dem som har fordømt og hånet taterfolket. Ved hjelp av sangen har han bygget broer og skapt ny forståelse. Det er praktisk og effektiv forsoning.

- Jeg reiser mye og finner stadig nye sanger fra den mangfoldige taterkulturen. Det er utrolig rike kilder å hente fra, sier Elias Akselsen. Elias er barnebarn av taterkongen Stor-Johan, som døde i 1946 i en alder av 106 år. Nå arbeider Elias med en ny plate der han synger på romani-språket

Elias Akselsen har slått igjennom som en de mest særpregede og sterke artistene i norsk musikkliv. Hans plater har skapt sterke følelser både hos musikkanmeldere og publikum.  Avisen VGs anmelder skrev for eksempel for noen år siden ” Ingen i hele verden synger som Elias Akselsen. Fra første tone tar han kontroll over tårekanalene. Elias Akselsen er sanger og evangelist av Guds nåde”.

Elias Akselsen er en jordnær folkemusiker og har gitt ut julesanger, sanger av Aage Samuelsen og religiøse taterviser. Hans sterke gudstro er gjennomgående i musikken og Akselsen er også lekpredikant i pinsebevegelsen. Han har fortjent fått æren for at taterkulturen har oppnådd status som en sterk og selvstendig tradisjon i norsk og nordisk musikkmiljø. Elias opptrer ofte sammen med datteren Veronica (22). Hun har også en egen karriere som musiker.

- Jeg kommer med hele familien til Risør, og vil i alle fall få med meg Veronica på scenen. Ikke alle barna er like frimodige til å synge, men vi får se hva som skjer. Jeg gleder meg i alle fall til å komme til Sørlandet igjen og det er en stor ære å få denne prisen, sier Elias Akselsen som sammen med familien blir å se og høre i Risørhuset lørdag 6. desember.

Blanche Majors forsoningspris

Denne høythengende forsoningsprisen fra Aktive Fredsreiser bærer navnet til krigsfangen Blanche Major. Hun ble sammen med 32 slektninger sendt til Auschwitz-Birkenau, og bare Blanche unngikk gasskamrene. Prisen retter søkelys på forsoning som en viktig del av alt fredsarbeid, og går til personer eller institusjoner som har utmerket seg ved å være med å forsone partner i en konflikt. Prisen er tidligere delt ut til Enver Djuliman, Anne Kristine Herje, Inge Eidsvåg, Petter Skauen og Safia T. Abdi.

Elias Akselsen med datter
Elias Akselsen opptrer sammen med datteren Veronica og andre familiemedlemmer i Risør 6. desember. Han vil også motta Blanche Majors Forsoningspris fra Aktive Fredsreiser. (Foto: Anders Bergersen)

For ytterligere informasjon om prisutdelingen,
ta kontakt med Aktive Fredsreiser ved Helga Arntzen

Tlf: 37153900
Mobil: 95238199

kontor@aktive-fredsreiser.no