Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFangenes Testament 2010

Filosofen Lars Fredrik H. Svendsen (40) får prisen Fangenes Testamente for hans arbeid med bevisstgjøring rundt menneskelig lidelse og ondskap. Prisen deles ut av Aktive Fredsreiser, i faglig samarbeid med Instituttet for Fredsforskning (PRIO).

Lørdag 19. juni deles Fangenes Testamente ut i Risør. Prisutdelingen er en del av fredsdagene som Aktive Fredsreiser arrangerer 17.- 23. juni i Risør.

Utdeling av prisen Fangenes Testamente 2010

Kunnskap gir innsikt som kan gjøre det vanskeligere å iverksette onde handlinger. Fangenes Testamente går til forskere som bruker sin kunnskap til å fortelle om ondskapens ansikt, om de prosesser og virkemidler som brukes i dens tjeneste.

I samarbeid med Institutt for Fredsforskning (PRIO) deler Aktive Fredsreiser hvert år ut prisen Fangenes Testamente. Prisen skal hedre personer som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og fredsskapende prosesser på en forståelig måte til folk flest. I år overrekkes prisen for niende gang.

Årets prisvinner

Årets pris går til Lars Fredrik H. Svendsen. Han skrev i 2001 boken ”Ondskapens filosofi” som senere er blitt oversatt til flere språk. Det er en skarp og utfordrende bok, og den inneholder mye egnet til både å provosere og å skape ettertanke. Priskomiteen bak Fangenes Testamente mener at boken representerer et av de viktigste bidragene innen moderne filosofisk tenkning til en bedre forståelse av menneskelig ondskap.
I årene etter boken om ondskap har Svendsen blant annet vært opptatt av å forstå forutsetningene for de verdiene som kjennetegner demokratisk liberalisme: frihet, rettsikkerhet og individuelle rettigheter. Også dette er viktige forutsetninger for å bygge et bolverk mot menneskelig ondskap av den typen som fikk manifestere seg i for eksempel Hitlers og Stalins diktaturer.
Svendsen er en forfatter som bidrar til at filosofiske debatter finner veien utenfor universitetene og de filosofiske fagmiljøene. Og dette er nettopp hensikten med prisen Fangenes Testamente: å gi positiv oppmerksomhet til akademikere som bruker av sin kunnskap til å bringe viktige debatter ut i offentligheten, og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap.

Fredspriskonsert

23. juni arrangeres det en Fredspriskonsert i forbindelse med Risør Kammermusikkfest. Temaet for årets festival er eksil, og musikk skapt i nazistenes konsentrasjonsleirer står på programmet. Under konserten vil vinneren av Fangenes Testamente bli presentert av Tollef Larsson som selv satt i konsentrasjonsleir under andre verdenskrig. Navnet på prisen Fangenes Testamente var hans ide.

Tidligere prisvinnere:

2002 – Bernt Hagtvet
2003 – Hanne Sophie Greve
2004 – Arne Johan Vetlesen
2005 – Bård Mæland and the Norwegian Peace Corps
2006 – Erling Borgen
2007 – Kåre Lode
2008 – Edvard Hauff
2009 - Evelin Lindner

For mer informasjon:

Marit Langmyr
Pedagogisk veileder
Aktive Fredsreiser
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn. 4b
Postadresse: Postboks 19, 4951 RISØR, Norge
Telefon 37153900
Direkte: 37153904
Mobil: 91344450
Telefaks:37154358
marit@aktive-fredsreiser.no
www.aktive-fredsreiser.no