Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossSkoleturene gir mening!

Replikk i Aftenposten 22.04.2010

Av Marit Langmyr

Aktive Fredsreiser kjenner seg ikke igjen i kritikken av skoleturene i tirsdagens utgave av Aftenposten. Odd-Bjørn Fures påstand om at turene er meningsløse står i sterk kontrast til de tilbakemeldingene vi får fra elever, foreldre og lærere. Erfaringene er at turene gir både kunnskap, holdninger og meninger.

I kritikken viser Fure blant annet til programmet i Berlin. Runden med Riksdagen og det jødiske minnesmerket har lenge vært en del av Aktive Fredsreisers guiderunde under oppholdet i byen. De reisende får også tilbud om å besøke Stasi -fengslet, Dokumentasjonssenteret for Berlin-muren i Bernauer-strasse eller Checkpoint-Charlie. Formidling av Tysklands utvikling etter krigen er en viktig del av turen. 

Vi vektlegger også informasjon om den jødiske bydelen i Krakow under oppholdet vårt i Polen.

Turen varer i 8 dager og etterlater mange inntrykk. Det pedagogiske utbyttet av turene må dermed også sees i sammenheng med skolens opplegg. Det er viktig å nevne at mange skoler gjør en flott jobb i for- og etterkant av turene. Utfordringen er tolkningen av gratisprinsippet som har ført til at stadig flere turer arrangeres av foreldrene i høstferien. Vi etterlyser økt tilrettelegging for turer i skolens regi slik at det pedagogiske utbyttet av turene kan bli enda større.

Antirasistisk Senter slår fast at besøkene i konsentrasjonsleire må være en mer sentral del av allmennutdanningen.

- Dette er kort sagt en type reiser det bør være mer av, ikke mindre. Det gjelder ikke minst i en tid hvor Europa begynner å slite med fordommer mot nye og gamle samfunnsgrupper, sier Kari Helene Partapuoli i Antirasistisk Senter.

Formidling og kunnskap er en viktig del av Aktive Fredsreisers arbeid. Vi har blant annet utarbeidet en undervisningskoffert på nett. Vi tilbyr også et menneskerettighetskurs på hjemmesiden vår.

Sidsel Nachstern sier til Aftenposten at elevene ikke er modne nok til å reise på en slik tur. Aktive Fredsreisers mangeårige erfaring med slike turer taler mot dette. Opplegget på turene er i tråd med kompetansemålene for grunnskolen og interessen blant elevene er stor. Antirasistisk Senter mener også at 15 års-alderen er riktig i forhold til viktige valg som tas i livet.

Som 15 åring reiste jeg selv på tur med Aktive Fredsreiser, det var starten på et sterkt engasjement for å arbeide med menneskerettigheter. Jeg vet at dette gjelder også for mange andre som har vært på tur.

Marit Langmyr
Pedagogisk Veileder
Aktive Fredsreiser