Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossTrommer for fred over hele verden

Med utgangspunkt i Landeskogen Peace Center i Bygland og Fredshuset i Risør satte Aktive Fredsreiser søndag kveld i gang fredstrommer - "Drumming for Peace" - som ga gjenlyd i flere land i verden.


Trommere i Bagamoyo, Tanzania deltok på "Drumming for Peace", et initiativ fra Landeskogen og Risør. (Foto: Mwanzo Millinga)

Drumming for Peace er ment å være en årlig og hørbar fredsalarm på Mahatma Gandhis fødselsdag 2. oktober.

- Vi har begynt forsiktig dette året, men håper bevegelsen vil spre seg ytterligere neste år, forteller direktør Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun deltok på arrangementet på Landeskogen. Der "Drumming for Peace" ble arrangert ble det lest opp et fredsbudskap, trommet i ti minutter og deretter skrevet under et opprop for fred som ble sendt til landets myndigheter.

- Vi trenger stadig påminninger om at fred er viktig for alle i hele verden, forteller Helga Arntzen.

Flere land i Afrika deltok på "Drumming for Peace" og noen av de mest profesjonelle trommerne deltok i byen Bagamoyo på kysten av Tanzania. Her er det et stort kultursenter som nettopp driver opplæring i tromming.

- I Afrika bærer trommene ofte et budskap. Av og til om alarmerende fare, men også om fest og fred.  Det var stor stemning da vi arrangerte "Drumming for Peace" her i Bagamoyo, forteller Janet Buhanza som sto bak arrangementet i den afrikanske kulturbyen.