Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFangenes Testament 2011

PRESSEMELDING – Fangenes Testament 2011 til Tore Lindholm

Prisen Fangenes Testament for 2011 tildeles filosofen Tore Lindholm for hans utrettelige arbeid med menneskerettigheter og religions- og livssynsfrihet. Tore Lindholms kombinasjon av høykompetent vitenskapelig virke, undervisning og aktivisme gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes Testament.

Prisens hensikt er å gi positiv oppmerksomhet til akademikere som bruker av sin kunnskap til å bringe viktige debatter ut i offentligheten, og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap.
Aktive Fredsreiser deler ut Fangenes Testament i faglig samarbeid med Instituttet for Fredsforskning (PRIO).  Prisen er på 50 000 kroner, et diplom og en sølvmedalje. Utdelingen foregår på Fredshuset i Risør lørdag 25. juni, og er en del av fredsdagene som Aktive Fredsreiser arrangerer. Det blir satt opp gratis buss fra Oslo.

Årets prisvinner
Tore Lindholm arbeider ved Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hans akademiske virke representerer et spennende og viktig møte mellom solid vitenskapelig arbeid og menneskerettslig aktivisme. I 2004 publiserte han, sammen med Cole Durham og Bahia Tahzib-Lie, det betydelige referanseverket Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, som er blitt oversatt til indonesisk og russisk og nå også oversettes til kinesisk.
Han har arbeidet aktivt, blant annet ved flere universiteter i Indonesia og i Peshawar i Pakistan, med undervisning om religions- og livssynsfrihet. Samtidig har han engasjert seg i menneskerettsdialogen mellom Norge og Indonesia.
Tidligere har han arbeidet mye med islam og menneskerettighetene samt med FNs menneskerettighetserklæring og den filosofi som ligger til grunn for den. Her har han søkt å avklare hvorledes ulike og konkurrerende livssyn, hver på egne premisser, kan levere holdbare menneskerettsbegrunnelser. Hans siste prosjekt er mastergradskurs ved Muhammadiyah-universitetet i Malang, Øst-Java, om ”Sharia og menneskerettigheter: bakgrunn og sentrale utfordringer i dagens Indonesia”.
Han har også i en årrekke undervist i statsvitenskap og filosofi ved Universitetet i Oslo, og han har der vist evne til å utarbeide undervisningsopplegg på høyt nivå.

Disse har fått Fangenes Testament:
2002: Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet
2003: Dommer ved den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Hanne Sophie Greve
2004: Professor Arne Johan Vetlesen
2005: Stabsprest Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset
2006: Erling Borgen
2007: Kåre Lode
2008: Edvard Hauff
2009: Evelin G Lindner
2010: Lars Fredrik H. Svendsen

For mer informasjon, kontakt:
Marit Langmyr
Pedagogisk veileder
Aktive Fredsreiser
Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn. 4b
Postadresse: Postboks 19, 4951 RISØR, Norge
Mobil: 91344450
marit@aktive-fredsreiser.no
www.aktive-fredsreiser.no