Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossForsoningspris til Kronprinsen

HKH Kronprins Haakon

H.K.H Kronprins Haakon kommer til Risør i juni for å motta Blanche Majors Forsoningspris. Daglig leder av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, tok i 2003 initiativet til prisen som tildeles personer eller organisasjoner som engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Kronprinsen får prisen først og fremst for sitt vellykkede prosjekt om å møte norsk ungdom med temaet Verdighet. Kronprinsen har møtt skoleelever til diskusjon om hvordan vi kan gjenreise menneskeverdet i en tid da menneskets verdighet blir truet fra forskjellig hold.

Prosjektet har Kronprinsen utvidet til også å gjelde unge ledere i frivillig sektor. Et inkluderende mangfold er kjerneanliggende for kronprinsens foredrag om verdighet. I tillegg til dette har Kronprins Haakon stått frem som en forsoningsskapende profil i tiden etter massakrene 22. juli i fjor. Det er komitéens ønske at prisen kan inngå i Kronprinsens og Kronprinsessens fond for å bidra til et likeverdig fellesskap for de vanskeligstilte menneskeskjebner i det norske samfunn. Dette er forsoningsprosesser på et høyt nivå, samtidig som Kronprins Haakon har stått frem som en rollemodell for ungdommen i en rystende tid da våre kjerneverdier er blitt satt på en alvorlig prøve.

Komitéen for Blanche Majors Forsoningspris 2011 er svært glad for at HKH Kronprins Haakon har sagt seg villig til å ta imot denne utmerkelse på bakgrunn av den begrunnelse som her er avgitt. Overrekkelsen av forsoningsprisen vil finne sted Fredshuset i Risør onsdag 13. juni som et av arrangementene i Fredsuken 9.- 16. juni.