Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossReis Bakover - Tenk Framover - Refleksjoner etter 22. juli

PRESSEMELDING

roser i muren

22.juli snudde opp ned på Norge. Vi opplevde kollektivt sjokk, sorg og sinne. Fortsatt er mediene fulle av stoff om tragediene denne julidagen. Hendelsene vil sette preg på det norske samfunnet i lang tid framover. Om en drøy måned starter rettssaken.

«Hvite Busser» og «Aktive Fredsreiser» har gjennom mange år arrangert turer for skoleungdom og andre interesserte til tidligere tyske konsentrasjonsleire, for på den måten å skape holdninger som kan være vern mot tanker og gjerninger som skapte det umenneskelige nazistiske regimet.

Hendelsene 22.juli har brakt fram igjen lidelser og fortvilelse på samme måte som hendelsene under 2.verdenskrig. Igjen må vi bearbeide sorg og håndtere en utrolig vanskelig situasjon. Vi innser at det ikke lenger er nok å reise bakover. Vi må se framover, men aldri glemme. Vi trenger svar på en del nye spørsmål, og vi trenger kunnskap om hvordan vi skal håndtere slike strømninger i et av verdens mest rolige, åpne og demokratiske land.

Derfor arrangerer Hvite Busser og Aktive Fredsreiser et seminar tirsdag 6.mars kl. 10.00-14.00 i Litteraturhuset i Oslo. Seminaret er rettet mot reiselederne på våre turer, samarbeidende organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og representanter for myndigheter og medier.

Grete Faremo vil åpne seminaret. Som justisminister har hun en svært relevant rolle i denne sammenheng. Men i tillegg bærer hun på den arv man har med fedre som har sittet i tyske konsentrasjonsleire.

PRIOs direktør Kristian Berg Harpviken holder det første foredraget med tittelen: «Hva var det som egentlig skjedde.» Vi venter ikke at han kan gi alle svar, men han er en av dem med best bakgrunn til å gå løs på den diskusjonen.

Like kvalifisert er professor Bernt Hagtvet til å dvele omkring hvor vi faktisk står som nasjon etter 22.juli, og hvordan vi skal komme oss videre.

Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, har fått tittelen «Medienes ansvar» for sitt foredrag. Går det an å finne forklaringer på at disse begivenhetene kom som lyn fra klar himmel, uten at mediene som samfunnets viktigste vaktbikkje ikke fanget opp noen ting?

I tillegg til hovedforedragene får vi korte forberedte innlegg av Bernt Lund og Prableen Kaur, tidsvitner fra h.h.v. tyske konsentrasjonsleire og Utøya, og av de daglige lederne i våre organisasjoner, Hilde Nordahl og Helga Arntzen.

Leder av Stortingets Utdanningskomite, Marianne Aasen, vil oppsummere seminaret.
Vi inviterer interesserte medier, både som tilhørere og deltakere, og selvsagt til å dekke begivenhetene fra dette spennende seminaret.

Gode hilsener

Rune Gerhardsen                                                                        Uwe Arntzen   
Leder for Stiftelesestyret i Hvite Busser             Leder for styret i Aktive Fredsreiser