Blanche Majors Forsoningspris 2013 til Konfliktrådet

Siden 2003 har Aktive Fredsreiser stått bak utdelingen av Blanche Majors Forsoningspris. Fram til nå er det enkeltpersoner som har mottatt denne prisen. Ved utdelingen 14.desember vil det for første gang være en samfunnsinstitusjon som kan ta imot både prisen og oppmerksomheten som følger med den.

Forsoning er det bærende element i juryens utvelgelse av en verdig prisvinner. I så måte må man kunne si at årets prisvinner er et godt valg. Konfliktrådet har etablert seg i det norske samfunn, og har funnet og utviklet en rolle av stor verdi for samfunnet vårt. Konfliktrådet som statlig tjeneste har hatt gitt både for fornærmede og fornærmere en arena hvor de kan komme til forsoning og enighet uten å gå gjennom rettssystemet.

Juryen som består av følgende personer; Helga Arntzen, Vidar Fjeldstad, Tore Frost og Henrik Syse, sier følgende i sin begrunnelse for å gi Blanche Majors Forsoningspris til nettopp Konfliktrådet:
”Samfunnet vårt trenger praktisk, konkret forsoning mellom mennesker! Slike forsoningsprosesser må aldri bagatellisere det som er gått galt, eller forsøke å gjemme bort urett. Men slike prosesser må også se framover og skape en situasjon der parter i konflikt kan få hjelp til å skape forsoning og fredelige relasjoner seg imellom og dermed se framover. Dette gjelder også dem som har begått urett mot andre.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår med å løse konflikter – enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningspersoner der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Blant de mange ordningene som Konfliktrådet administrerer, vil Aktive Fredsreiser særlig framheve arbeidet med ”Oppfølgingsteam for unge lovbrytere”, som er rettet mot både ofre og gjerningspersoner. Dette er en type arbeid som bidrar til tydelige og konkrete reaksjoner kombinert med langsiktig forsoning.

For sitt flotte og konstruktive arbeid over hele Norge med nettopp slik forsoning får Konfliktrådet – representert ved Konfliktrådet sentralt så vel som alle de lokale konfliktrådene rundt omkring i landet – Blanche Majors Forsoningspris for 2013.”
Prisutdelingen vil finne sted lørdag 14.desember på Landeskogen Peace Center, Grendi i Bygland. Rammen rundt utdelingen vil som sedvanlig ha en høytidelig ramme, og ledes av jurymedlem og filosof, Tore Frost.

Tidligere prisvinnere er:
Enver Djuliman (2003)
Anne Kristine Herje (2004)
Inge Eidsvåg (2005)
Petter Skauen (2006)
Safia Y. Abdi (2007)
Elias Akselsen (2008)
Asgeir Føyen (2009)
Tom Hatlestad (2010)
H.K.H. Kronprins Haakon (2012)