Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossForsoningspris til Bastøy fengsel

Bastøy fengsel

Blanche Majors Forsoningspris 2014 går til Bastøy fengsel for deres humanøkologiske verdisyn og forståelse. Prisutdelingen finner sted lørdag
1. november på Landeskogen Peace Center i Bygland.

- Prisen tildeles personer eller institusjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoningsprosesser og arbeider for å fremme menneskeverd og toleranse. Bastøy fengsels anvendelse av humanøkologiske prinsipper er i tråd med disse statuttene, sier jurymedlem og leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen.

Juryen er, i tillegg til Helga Arntzen, sammensatt av Vidar Fjeldstad og filosofene Tore Frost (UIO) og Henrik Syse (PRIO). I deres begrunnelse for tildelingen står det:
“Bastøy Fengsel, etablert i 1984, er innen nasjonal og internasjonal kriminalomsorg kjent for sin anvendelse av humanøkologiske prinsipper i møte med de innsatte. Pedagogikken søker å ivareta menneskets verdighet ved å erstatte ydmykelse og tvang med en visjon om det frie, ansvarlige mennesket. Ved Bastøy rekker således den økologiske utfordringen ut over det spesifikke naturvern. Åpenhet, evnen til å lytte, mot til å vedgå feil samt rom for tilgivelse, er sentrale elementer i kulturen her”.

- Bastøy fengsel er veldig stolt over å være mottaker av Blanche Majors Forsoningspris. Fengselet har 30 års jubileum i år og en slik pris motiverer hele organisasjonen til videre innsats med å tilbakeføre straffedømte tilbake til samfunnet, sier fengselsleder Tom Eberhardt.

Prisutdelingen foregår på Landeskogen Peace Center 1. november klokken 15.00, og blir ledet av Vidar Fjellstad.
Erik Såheim, tidligere direktør ved Bastøy Fengsel holder hovedtalen med tittelen ”Vår felles fremtid - Et human økologisk perspektiv”.

Arrangementet avsluttes med åpning av utstillingen ”Den kalde krigen” som er en del av 25 års markeringen for Berlinmurens fall.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Marit Langmyr
Pedagogisk veileder/ informasjonsansvarlig
Aktive Fredsreiser
Mobil: 913 44 450
marit@aktive-fredsreiser.no