Vår fortid skal ikke bli våre barns fremtid

Maria Gabrielsen i Auschwitz under 70 års markeringen

Dette sa overlevende Roman Kent i talen foran dødsporten til Auschwitz under 70-årsmarkeringen 27. januar. Oppfordringen fra Kent er nettopp grunnlaget for våre skoleturer; med historien som bakteppe arbeider vi for en bedre framtid.

I dette arbeidet står tidsvitnene helt sentralt. De formidler historien slik de selv opplevde den. Tre av våre tidsvitner; Maria Gabrielsen, Arne Eilertsen og Haldor Telle var med i gruppen fra Aktive Fredsreiser som deltok på 70-årsmarkeringen for frigjøringen.

På formiddagen 27. januar la gruppen ned blomster ved skyteveggen i Auschwitz 1. Deretter deltok de på den offisielle markeringen i Auschwitz-Birkenau, sammen med rundt 300 overlevende og statsoverhoder fra over 30 land. Seremonien fant sted i et enormt telt som dekket hovedinngangen til leiren. I talene advarte overlevende fra leiren om nye forbrytelser mot menneskeheten.

Holocaustdagen

Det anslås at mellom 1.1 og 1.5 millioner mennesker ble drept i Auschwitz. Til sammen 6 millioner jøder mistet livet i perioden 1938 til 1945. Også rom, mennesker med nedsatt funksjonsevne og homofile ble drept i nazistenes utryddelseskampanje. Dette massemordet fikk navnet holocaust. Hvert år den 27. januar markeres holocaustdagen til minne om ofrene for nazistenes folkemord på jøder og andre minoritetsgrupper.

Holocaustdagen ble markert flere steder i Norge. I Oslo ble det arrangert en minneseremoni ved Akershuskaia i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.