Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBlanche Majors Forsoningspris til Trond Bakkevig

Prost Trond Bakkevig tildeles Blanche Majors Forsoningspris for 2016.
Utdelingen finner sted på Litteraturhuset lørdag den 21. januar kl.16 – 18.

Trond BakkevigTrond Bakkevig tildeles prisen for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer.

Dette inkluderer blant annet hans innsats i kampen mot apartheidstyret i Sør-Afrika; hans samtaler og nettverksarbeid gjennom lang tid blant jødiske, kristne og muslimske ledere i Det hellige land for å fjerne religiøse hindre for fred og kalle frem de ressurser for fred og forsoning som finnes i de tre religionene; og hans arbeid for utviklingen og endringen av forholdet mellom stat og kirke i Norge, hvor han har vært dypt engasjert for et samfunn der alle skal ha like rettigheter og respekt for sin tro og sitt livssyn.

Hvorfor en pris om forsoning?

Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike måter er engasjert i forsoningsarbeid eller forsoningsprosesser. Det er gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som tok initiativ til prisen som er på 50 000 kroner, et diplom og en statuett.

Blanche Major

Hun var bare 19 år gammel da hun ble sendt til Auschwitz – Birkenau sammen med 32 familiemedlemmer. 30 av dem ble sendt rett i gasskammeret, bare Blanche og søsteren overlevde. Hennes tanker om forsoning danner rammene for denne prisen:

Vi kan ikke gjøre noe med fortiden,
men jeg er overbevist om at vi kan gjøre noe med framtiden.