Gambia

Gambia – det lille landet i Vest-Afrika

Republikken Gambia er en liten enklave som snor seg langs bredden av Gambiafloden i Vest- Afrika.

Historien forteller at landets smale bredde er resultatet av grensekriger mellom kolonimaktene Storbritannia og Frankrike på slutten av 1800-tallet. Den endelige bredden av Gambia var så langt kanonene fra de britiske skipene stasjonert i Gambiafloden rakk. Gambia oppnådde sin selvstendighet i 1965.

I dag er Gambia blant verdens fattigste land, med nærmere 1.6 millioner innbyggere. Det høres kanskje ikke så mye ut, men for et så lite land blir befolkningstettheten 120
mennesker pr km2. Til sammenlikning er befolkningstettheten i Norge 12 mennesker pr km2.

Forventet levealder er 55,5 år. Rundt 80 prosent av barna går på grunnskolen, mens bare ca 33 prosent fortsetter til videregående utdanning, og her utgjør jentene knapt en tredjedel av elevene.

Rundt 75 prosent av befolkningen lever av jordbruk og husdyrhold. Jordnøtter er landets viktigste eksportartikkel. Re-eksport og turisme utgjør en viktig del av landets økonomi.
I 2004 kunngjorde president Jammeh, at det var funnet store oljeforekomster i Gambia.
Selv om Jammeh ikke ga konkrete bevis på funnene, er mulighetene gode for at det fins olje i Gambia tatt i betrakting landets geologiske beliggenhet.