Om Aktive Fredsreisers Beskytter

"Aktive Fredsreiser tar ungdom med seg ut i verden for å vise dem krigens grusomhet. Samtidig vil Aktive Fredsreiser også åpne en dør til fred og håp for framtiden. Dette trenger vi nå mer enn noensinne."

Aktive Fredsreisers beskytter, Blanche MajorBlanche Major, Aktive Fredsreisers beskytter. Fange i Auschwitz i 1944. Overlevde holocaust, men mistet mor, far og 31 andre slektninger i gasskamrene.
Les mer om Blanche Major