Aktive Fredsreisers administrasjon

Risør

Helga ArntzenHelga Arntzen
Daglig leder, Gründer/ideolog

Dir. tlf: 37 15 39 01
Mobil: 952 38 199
Send beskjed til Helga

Helga Arntzen er gründer, ideolog og den sentrale personen i Aktive Fredsreiser. Hun startet Hvite busser til Auschwitz i 1992 hvor hun arbeidet som daglig leder til 1998. Hun startet Aktive Fredsreiser i 1998 som et idealistisk reiseselskap hvor overskuddet går til fredsarbeid. Hun er utdannet Industriekaufmann og hjelpepleier i Heidelberg. Hun har bl.a. arbeidet 10 år som legesekretær. Hun har tatt studiet Holocaust og menneskeverd i historisk og aktuell perspektiv ved Høyskolen i Vestfold. Siden 1982 er Helga engasjert i vennskapsarbeid i Gambia. Helga fikk i 2006 Kongens Fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid, og Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) i 2011.
Om Helga Arntzen
Helga Arntsens CV

Bjørn Arntzen
Dir. tel: 37 15 39 12
mobil: 91 53 77 14
Send epost til Uwe

Bjørn ble ansatt i april 2016. Han har tidligere jobbet med tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Sist som daglig leder for Abilia AS.
I tillegg til ingeniørutdanning, har Bjørn forsvarsbakgrunn gjennom befals- og krigsskole.

Uwe Arntzen
Styreleder i Aktive Fredsreiser
Dir. tel: 37 15 39 09
mobil: 958 87 874
Send epost til Uwe

Uwe er medarbeider i Aktive Fredsreiser, og sønn av Helga Arntzen. Uwes oppgave er organisasjon og kvalitetssikring. Han har i flere år engasjert seg i bistandsarbeid. Har vært med i arbeidet med dokumentasjonsreisene siden starten i 1992. Arbeider til daglig med undervannsteknologi. Uwe har vært reiseleder på Gambia-turer.

Line Wormli
Internett ansvarlig
Opplæring reiseledere

Dir. tlf: 37 15 39 03
Mobil: 958 34 316
Send beskjed til Line

Line har vært ansatt i Aktive Fredsreiser siden 2001. Hun har hatt opplæring i alle ledd i bedriften og kan bistå med kunnskap der det trengs. Line budsjetterer turene og legger opp spesialturer. Hun er nå ansvarlig for oppfølging og opplæring av våre reiseledere. Line er ansvarlig for hjemmesiden til Aktive Fredsreiser. Hun har studert Informatikk ved Høyskolen i Østfold, Nettverks-administrator og webdesign ved IT-akademiet og tatt studiet Holocaust og menneskerverd i Historisk og aktuell perspektiv ved Høyskolen i Vestfold. Line reiser også som reiseleder og holder reiselederpermen oppdatert.

Per Christian Terkelsen
Bussavdeling
Dir. tlf: 37 15 39 06
Mobil: 907 63 440
Send epost til Per Christian

Per Christian har vært ansatt i Aktive Fredsreiser siden september 2005. Han arbeider i bussavdelingen. Per Christian har mellomfag i teatervitenskap, grunnfag i litteraturvitenskap og historie, og to års studier av offentlig administrasjon. Han er også reiseleder på våre turer.

Gunn Heidi Stø
It ansvarlig
Webdesigner

Tlf. 37 15 39 02
Mobil: 900 24 241
Send Epost til Gunn Heidi

Gunn Heidi har vært ansatt i Aktive Fredsreiser siden januar 2000. Hun er utdannet webdesigner og har grunnkurs i nettverksdrift på UiA. Har studert multimediateknologi og design på Universitetet i Grimstad. Hun er IT ansvarlig og arbeider med webdesign på Aktive Fredsreisers hjemmesider.

Lillian Moe
Regnskapsmedarbeider
Kontorleder

Telefon 37 15 39 08
Mobil: 916 67 293
Send epost til Lillian

Lillian begynte i Aktive Fredsreiser 1. august 2008. Lillian er Aktive Fredsreisers økonomimedarbeider og har blant annet hovedansvaret for fakturering av alle Aktive Fredsreisers turer. Lillian har mange års erfaring fra økonomikontoret til Risør kommune og er utdannet ved BI.

Svein Arild Stiansen
Kontormedarbeider
Telefon 37 15 39 10
Mobil: 917 70 758
Send epost til Svein

Svein begynte i Aktive Fredsreiser 1. august 2015. Han har jobbet flere år i reisebyrå og som avdelingsleder.

Camilla Bull Stebekk
Turproduksjon
Telefon 37 15 39 07
Mobil: 991 58 104
Send epost til Camilla

Camilla begynte å arbeide i turteknisk avdeling hos Aktive Fredsreiser 1. november 2009. Hun har en variert arbeidserfaring fra ulike stillinger i servicebransjen både lokalt i Risør og i Oslo. Camilla har sin utdanning fra Merkantilt Institutt (MI) i Kristiansand, hvor hun tok reiselivsakademiet. Ellers har Camilla en kunstnerisk side med utdanning fra Strykejernet i Oslo. Hun sitter i styre i Risør Internasjonale Fotofestival.

Elisabeth Rummelhoff
Turproduksjon
Dir. tlf: 37 15 39 05
Mobil: 901 49 271
Send epost til Elisabeth
Elisabeth har jobbet som kontormedarbeider hos oss siden 1.1.2005. Hun arbeider med turproduksjon. Elisabeth har sekretærutdanning og grunnfag i idrett fra Kristiansand Lærerhøgskole. Yrkeserfaring fra blant annet shipping og hotellfag.

Suzanne MathisenSuzanne Mathisen
Kontormedarbeider
Dir. tlf: 37 15 39 00
Mobil: 974 07 049

Suzanne har jobbet som kontormedarbeider hos oss siden 2016.

Irene Ordahl Thorsen
Turproduksjon
Dir. tlf: 37 15 39 09
Mobil: 993 31 209
Send epost til Elisabeth
Irene har jobbet som kontormedarbeider hos oss siden høsten 2012. Irene har en Bachelorgrad i reiseliv og relasjonsledelse fra Norsk Reiselivshøyskole Hun arbeider med turproduksjon.

Berit Aakre
Kontormedarbeider
Dir. tlf: 37 15 39 10
Mobil: 996 10 603
Send epost til Berit
Berit har jobbet som kontormedarbeider hos oss siden vinter/våren 2013. Hun arbeider med kontakten mot skoler.

Nina AkersveenNina Akersveen
Grafisk formgiver
Mobil: 908 53 681
Send epost til Nina

Nina arbeider i Aktive Fredsreiser siden 1.8.2007. Hun er ansvarlig for den visuelle profileringen. Hun er utdannet grafisk designer og har også fagbrev som typograf.

Andrzej Jozef Marciniak
Vaktmester
Mobil  948 99 509
Send epost til Andreas

Andreas har arbeidet i Aktive fredsreiser siden 1.10.07 Han er ansatt som vaktmester. Andreas er utdannet murermester med lang yrkeserfaring fra både Polen og Tyskland. Han har laget fredsgården bak Fredshuset i Risør. 2.10.07 reiste han til Gambia for å lede et byggeprosjekt, et Fredshus og IT universitet finansiert av Aktive Fredsreiser, et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Gambia.

Oslo

Morten ØstenstadMorten Østenstad

Mobil: 900 91 416
Send epost til Morten

Morten har hatt sin arbeidsplass i ungdomsskolen siden 1988. Her har han undervist i en rekke fag, blant annet i historie og samfunnskunnskap. Han ser på skoleelever som en viktig ressurs, og mener turene med Aktive Fredsreiser bidrar til å skape sosiale, reflekterte og engasjerte elever. Å satse på ungdom, ser han på som en investering i framtida. Turene med Aktive Fredsreiser ser han på som en mulighet til å kunne presentere deler av den europeiske historie, og gi et innblikk i et Europa i utvikling. Og ikke minst mener han at turene med Aktive Fredsreiser gir et godt grunnlag for dem som interesserer seg for demokrati, fordeling og menneskerettigheter.