Aktive Fredsreisers målsetning

Aktive Fredsreiser har som overordnet mål å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet. Vi ønsker å fokusere på den enkeltes ansvar og muligheter til å bidra i disse prosessene på alle plan. Dette målet er fundert på vår tro på menneskeverdets ukrenkelighet og FNs menneskerettigheters universelle gyldighet.

Et av de viktigste redskapene på veien til å nå dette målet, er å arbeide for positiv holdningsskapning. Det gjør vi ved å sørge for at tusenvis av ungdommer hvert år deltar på reiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Her virker historien som et bakteppe for kunnskap om menneskerettighetene, det moderne Europa og dagens internasjonale konfliktbilde.