Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossKrigsseiler og tidsvitne av Oddvar Schjølberg

Denne lille, lettleste boka om Gunnar Knudsen gir et levende bilde av hvordan det var å være sjømann under Den andre verdenskrig. Gunnar var bare 19 år da han mønstret på i Larvik i 1939, og ingen ante at det skulle ta sju år før han kom tilbake.

Krigsseiler og tidsvitneMens han var ute, fikk han beskjed om at Norge var i krig, og at handelsskipet han var om bord i skulle inn i krigstjeneste. I fem år seilte han i konvoi mellom Afrika, USA og Europa med forsyninger til de allierte. Han opplevde å se skip etter skip bli sprengt i stykker rundt ham. En gang ble også båten han selv jobbet på, truffet, men Gunnar overlevde.

Et av de sterkeste kapitlene i Gunnar Knutsens liv, er invasjonen i Normandie i juni 1944. Skipet han var om bord på pendlet mellom England og Omaha Beach med forsyninger og soldater. Gunnar har ennå mareritt om det han så på strendene og i havet utenfor kysten.

Gunnar Knutsen har vært tidsvitne for Aktive Fredsreiser siden 1999, og har vært på mer enn 70 turer. "Når jeg har overlevd, så må det ha en hensikt. Jeg tror hensikten er at jeg skal fortelle ungdom om dette," sier han selv.

Boka er skrevet av Oddvar Schjølberg, som er reiseleder og turarrangør i Aktive Fredsreiser. Boka anbefales som en lettlest og engasjerende måte å lære historie på, sett gjennom øynene til et enkeltmenneske som var med.