Forsiden - Blanche Majors ForsoningsprisKontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBlanche Majors Forsoningspris

Prisen deles ut hvert år og tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen peker på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært i konflikt.

Prisen skal primært tildeles mennesker som har utmerket seg i skrift eller gjennom konkrete handlinger i en respekt for menneskeverd og toleranse.

Prisvinnerne må ha demonstrert et sterkt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk nasjonalt og/eller internasjonalt. Særlig vekt legges på at prisvinneren har utmerket seg i et aktivt forsvar for alle menneskers likeverd, noe som ansees å være en hovedfaktor i alle forsoningsprosesser.

I tråd med Aktive Fredsreisers fokus på holdningsdannelse hos ungdom vil det bli tillagt særlig vekt om prisvinnerne har orientert seg mot ungdomsmiljøer i et oppgjør med diskriminerende subkulturer og autoritære livsholdninger. 

Prisen er på 75.000 kroner, i tillegg til et diplom og en medalje. I komiteen for Blanche Majors Forsoningspris sitter Helga Arntzen, daglig leder av Aktive Fredsreiser, Vidar Fjeldstad, styremedlem i Aktive Fredsreiser, Ellinor Major, svigerdatter av Blanche og Henrik Syse, fra Fredsforskningsinstituttet PRIO.

Disse har fått Blanche Majors forsoningspris tilligere:

2003: Enver Djuliman, jurist i Den norske Helsingforskomiteen, for hans innsats for flyktninger i Norge.

2004: Anne Kristine Herje, for sin innsats for syke og hjemløse barn på Haiti.

2005: Inge Eidsvåg, for sitt engasjement for livssynsdialoger og oppbygging av dialogsentra på Balkan.

2006: Petter Skauen, for sin evne og vilje til å skape arenaer der stridende parter kan møtes.

2007: Safia Y. Abdi, for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Hun har satt fokus på ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer.

2008: Elias Akselsen, for arbeidet som døråpner og brobygger mellom taterfolket og det norske samfunn, spesielt kirken i Norge.

2009: Asgeir Føyen, gjennom en årrekke arbeidet som tilrettelegger for vennskap og forsoning i Midtøsten

2010: Tom Hatlestad, for hans fotodokumentariske utstilling Tracing Freedom – på sporet av frihet.

2011: Ingen utdeling

2012: HKH Kronprins Haakon, for sitt engasjement for å møte norske ungdommer med temaet verdighet. I tillegg til dette har Kronprins Haakon også stått frem som en 
forsoningsskapende profil i tiden etter massakeren 22. juli 2011.

2013: Konfliktrådet, for sitt flotte og konstruktive arbeid over hele Norge med forsoning. De bistår med å løse konflikter, enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningspersoner der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

2014: Bastøy fengsel, for deres humanologiske verdisyn og forståelse.

2015: Jan Egeland, for mangeårige arbeid med menneskerettigheter, konfliktløsning og nødhjelp.

2016: Trond Bakkevig, for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer.

2017: Michael Melchior, for sitt livslange arbeid for dialog og forsoning mellom
folkeslag og religioner både i Norge og i Midtøsten.

2018: Nina Grünfeldt, fordi hun gjennom sin kunstneriske virksomhet har satt forsoning mellom religionene på dagsorden.

2019: Prisen deles mellom: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbyggere i en tid preget av politisk polarisering og ekstremisme. Al-Noor Islamic Centre tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i etterkant av terrorangrepet senteret ble utsatt for i august 2019.