Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossHonnør til Stokke kommune

Stokke Ungdomsskole har mottatt en hyggelig melding fra Stokke kommunes formannskap v/ordfører Per-Eivind Johansen. Det er bevilget kr. 25.000.- til temareiser høsten 2001 etter søknad fra økonomikomiteen.

En glad elevDenne komiteen består av elever og foreldre, og har som oppgave å skaffe tilveie penger til turen. På høstens tur reiser 36 foreldre og 94 elever, sammen med reiseledere, tidsvitne og fem lærere.

Bidraget fra kommunen er en kjærkommen støtte, samtidig som det også forteller at Stokke kommune forstår den store betydningen en slik reise har for den oppvoksende generasjon.