Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFredsbro av krigsmaskiner

Av Oddvar Schjølberg

Bridge of Peace (Tanks for Peace) er navnet på det prosjektet som er Lofoten-kunstnerer Scott Thoes kongstanke.

Scott Thoe

Etter at han hadde bodd i Krakow og sett følgene av naziregimets menneskeforakt på nært hold i Auschwitz og Birkenau, og likeledes sett ufreden og alle krigene som har utspilt seg etter annen verdenskrig fikk han ideen om dette prosjektet som han har kalt Bridge of Peace.
I forbindelse med nedrustningsavtalen så skal 43.000 stridsvogner destrueres. Noe som er en langdryg og kostbar affære.

 

Fredsbro av krigsmaskiner

Fredsbro

Hva om vi i stedet bygde en bro av alle disse krigsmaskinene – en fredsbro, tenkte Scott, og satte seg ned ved tegnebordet, og snart vokste de første skissene fram. Dette skjedde i det i atmosfæren i det gamle nedlate vaskeriet i  Stamsund i Lofoten. Her har innredet sitt eget atelier og maler bilder med typiske motiver fra Lofoten og folkelivet der. Noe av det som særpreger hans bilder er nettopp roen og freden vi finner i denne landsdelen. Denne freden ønsker han og videreføre ikke bare gjennom sine bilder, men også til Europas folk.
Scott så for seg en stor bro hvor de tidligere krigsmaskinene var selve bærebjelken og som samtidig kunne minne menneskeheten om krigens galskap.
Han begynte så smått å bygge opp modellen av broen, og han fikk hjelp av stedets tannlege som bidra med tannlegegips. Rundt 4.000 modelltanks gikk med før modellen var ferdig.
Broen er tiltenkt å ligge på det stedet der elven Oder er på sitt smaleste ved grensen mellom Polen og Tyskland. For å gjøre en lang historie kort – dumaen i Kreml viste så stor interesse for Scotts prosjekt at de innbød kunstneren til Moskva. Her fikk han møte Michael Gorbatsjov som ble begeistret for både modellen og ikke minst ideen. Ikke bare ville man halvere utgiftene ved destrueringen, men man ville også kunne bygge en fredsbro mellom to tidligere fiender. Et Nato-land og et Warszawa-paktland.
LofotenJa - Dumaens medlemmer ble faktisk så begeistret at de ”lånte med seg” noen av de små tanksmodellene som et minne om kunstneren fra Lofoten.
Lech Walesa som på den tiden var president i Polen synes også ideen var glimrende og ga sin tilslutning til prosjektet sammen med flere andre statsmenn.
I september dette året reiser Scott Thoe ned til Berlin for å presentere sin ”Bridge of Peace for den tyske riksdagen.
Scott Thoe fortjener honnør for sitt arbeide for fred og nedrustning, og han viser hvordan krigsmaskiner kan bli et symbol for fred mellom nasjonene. Og hvordan enkeltmenneske kan påvirke sine omgivelser med positive ideer og prosjekter.