Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossInger Gulbrandsen

Hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull

”Noen her i landet var ikke interessert i at vi skulle ta imot flyktninger før krigen, de mente da som nå at vi ikke hadde råd til å ta imot dem. En gang er det deres tur, en annen gang er det vår tur - slik tenkte jeg den gang og slik tenker jeg ennå» Det er Inger Gulbrandsen som sier dette.

Ingrer Gulbrandsen

Inger Gulbrandsen var bare 17 år da krigen kom til Norge, men dette var ikke noe til hinder for at ungjenta i likhet med mange andre, valgte å kjempe mot nazismen og den menneskeforakt dette systemet førte med seg. Hun fant ganske snart sin plass i motstandsbevegelsen, hvor hun fikk mange forskjellige oppdrag. Blant annet fikk hun være med på å redde mange jødebarn i sikkerhet i Sverige.Etter å ha drevet med motstandsarbeid i to år, ble hun tatt til fange og sendt til den beryktede konsentrasjonsleiren Ravensbrück, noen mil nord for Berlin. Hverdagen i leiren var hard, og mange klarte ikke dette umenneskelige presset som besto av tvangsarbeid, avstraffelse, kjeft og lange arbeidsøkter. Overfylte sovesaler, ingen mulighet for å vaske seg og ikke noen som helst form for privatliv. Dette satte sine spor, men Inger Gulbrandsen var en tøff jente, hun ville overleve og gjorde det. Inger Gulbrandsen er nå bosatt på Sørum, men fortsatt er hun aktiv i kampen mot nynazisme og menneskeforakt.

Inger Gulbrandsen

Blant annet har hun flere ganger vært med som tidsvitne på Aktive Fredsreisereisers tematurer for skoleungdom til konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland, og hun formidler sine opplevelser på en måte som gjør at norske skoleungdommer får en klar forståelse av nazismens grusomheter.

Kongens fortjenestemedalje i gull

Inger Gulbrandsen ble under en tilstelning i Sørum Rådhus den 27. november tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Det var fylkesmannen i Akershus som overrakte medaljen.

Vi i Aktive Fredsreiser ønsker å gratulere Inger med denne velfortjente utmerkelsen.