Germanistisk institutt lager kurs for reiseledere

Reiseselskapet Aktive Fredsreiser har bestilt kurs for sine reiseleder fra Germanistisk institutt. I to dager skal mellom 30 og 40 reiseledere møtes på Blindern for å lære om tysk samfunn og historie.

Helga ArntzenHelga Arntzen er glad for den nyopprettede kontakten med Universitetet i Oslo.
Aktive Fredsreiser arrangerer bussreiser for ungdom til tidligere konsenstrasjonsleire i Tyskland, Polen og Tsjekkia. Gründeren Helga Arntzen kan fortelle at de har forsoning som hovedfokus i sitt arbeid.
- Balanse er viktig. Samtidig som vi tar med ungdom til disse historisk viktige stedene, ønsker vi å tegne et bilde av dagens Tyskland. Gjennom forståelse, både for krigen og for hvordan tyskere lever i dag, kan vi skape forsoning. Også unge mennesker i Norge har et konfliktfylt forhold til tyskere, men det ønsker vi å gjøre noe med.

Reiselederne har vanligvis andre jobber, men tar oppdrag for Aktive Fredsreiser fordi de er engasjerte og glade i ungdom. Deres faglige bakgrunn varierer, og selskapet ønsket derfor å gi reiselederne opplæring i tysk kultur og samfunn.

For å få denne kompetansen, har de henvendt seg til Germanistisk institutt. Sammen har de funnet frem til en kurspakke som skal gi deltakerne kunnskap for å formidle hva Tyskland er i dag og tyske tradisjoner.

Signe Bøhn- Dette blir to intensive dager for både deltakere og forelesere. De får masse input gjennom forelesninger og i tillegg skal de ha tid til å reflektere over kunnskapen og hvordan de praktisk kan bruke denne i sitt arbeide. Det er viktig at deltakerne får tid til å snakke sammen og diskutere hverandres erfaringer og ideer, sier Signe Bøhn.

- Reiseledere er en ny yrkesgruppe for oss, og vi synes det er utrolig spennende at utradisjonelle aktører finner vår kompetanse relevant. Det krever at vi er i stand til å formidle vår kunnskap på måter som ikke inngår i fagets tradisjon. Vi er tre vitenskapelige ansatte som skal gi undervisningen og denne spenner vidt: fra å forelese om historie til å lære bort tyske sanger. Politikk, språk, tysk identitet og Berlins mangfold står også på timeplanen.

- Vi er selvfølgelig veldig spente på resultatet av kurset. Målet er å kunne kombinere teoretisk skolering med praktisk kunnskap og samfunnsforståelse og samtidig klare å formidle det til en uensartet gruppe.

Helga Arntzen er glad for den nyopprettede kontakten med Universitetet i Oslo, og har stor tro på at kurset vil gi selskapet et kunnskapsløft som gjør dem bedre i stand til å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet.