Gratulerer Alf Knudsen!

Ingen formidler historien bedre enn de som selv har opplevd den.
I Aktive Fredsreiser har vi flere ganger fått nyte godt av hans solide kunnskaper. Det er ingen som kan formidle historien bedre enn dem som selv har opplevd den. Her har Alf Knudsen bidratt med unik informasjon.

Alf KnudsenDet å ha med seg et tidsvitne tilbake til leirene gjør at de turene for skoleungdommene blir til en spesiell opplevelse som gir varige inntrykk.
I løpet av disse turene har Knudsen møtt hundrevis av skoleungdommer fra hele Norge, og fått være en viktig brikke i kampen mot nynazisme og rasehat. Han har i ordets rette betydning vært en "aktiv fredsreiser", ikke bare som tidsvitne på turene, men han har også besøkt forskjellige skoler og holdt foredrag.

Soningprisen deles ut til personer og foreninger som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning, og den er laget av Ruben Nodahl i Son.
Det var ekstra hyggelig at de nå har tildelt prisen til Alf Knudsen, og Soon og Omegns Vel sier følgende om årets soning:

Kunnskap er fredsskapende

"Soon og Omegns Vel mener at Alf Knudsen har bidratt til at mange mennesker i Son og langt utover Vestbys kommunes grenser, har fått nyttig informasjon. Son har således blitt satt på kartet på en god måte.
Vi håper han fortsetter sitt viktige arbeid for fredens sak. Han er en modig og klok mann som vet at redslene skjer igjen, nesten hver dag, ett eller annet sted i verden. Hans bidrag hjelper, og kunnskap er i seg selv fredsskapende."