Anders Gokstad

Dr. med.Professor emeritus sosialmedisin Universitetet i Bergen. Vært sentral i arbeidet med yrkesrettet og medisinsk attføring og rehabilitering fra 1960 årene i Norge og Sverige.

Anders GokstadOverlege og dosent Univ i Linkøping og Uppsala 12 år. Professor i sosialmedisin i Bergen fra 1977.

Flere internasjonale oppdrag: Vietnam, Saudi Arabia, Taiwan.

Har skrevet en rekke publikasjoner om medisinske og sosialmedisinske emner.

Siste 10 år arbeidet med sosial- og helsepolitisk historie med okkupasjonstiden som særlig interessefelt.

Skrevet bl.a. "Helse og hakekors" Alma Mater 1991, "Slange og sverd" Alma Mater 1994,
"Vredens dager" Inst.for Hygiene og Sosialmedisin UiB 2000,
"Seiern var vår" samme 2003.