Aktive Fredsreiser kurser sine ansatte

Helgen 10-11 januar hadde Aktive Fredsreiser kurs for alle reiseledere og ansatte i fimaet.

Kurs med GokstadDet var professor emeritus i sosialmedisin Anders Gokstad som hade seminar om "Nazismen i historisk perspektiv" Noen av Temaene som A Gokstad tok opp var blant annet:
-Historien i Norge/Europa fra 1870 til i dag
-Totalitære ideologier på 1900 tallet
-Nasjonalismens bakgrunn innhold og utvikling,
-Hitlers rolle og hans nære medarbeidere,
-Kollabarasjon og rettsoppgjør og forsoning

Anders GokstadEttersom krigsårene blir stadig fjernere og antall tidsvitner blir færre er det en fare for at turene til kz-leirene blir redusert til en ren museumstur.
Aktive Fredsreiser ønsker å bevare den faglige og deologisekeinnholdpå turene. Dagens ungdom stiller større krav ti forklaring, kunne se og forstå sammenhengen i historien.

 

 

Helga Arntzen og Anders Gokstad"Derfor er det så viktig at våre reiseldere er oppdatert med kunnskap for å formidle det til våre deltagere slik at ikke historien gjentar seg" sier Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser.