Faglig påfyll

Fem fra Aktive Fredsreiser er for tida deltidsstudenter på Holocaust-studiet på Høgskolen i Vestfold. Studiet gir faglig påfyll og inspirasjon til å fortsette å utvikle innholdet på turene våre.

Studiet "Holocaust og menneskeverd i historisk og aktuelt perspektiv" er opprettet spesielt for å gi formidlingsorganisasjoner som vår faglig oppdatering, og for å lære oss å bringe dette videre. Dette ser ut til å være et studium som er skreddersydd til vårt formål, både for administrasjon og reiseledere.

Studiet går over to semestre og tar opp følgende temaer:
- Rasisme og antisemittisme
- Nazismen og dens forklaringer
- Holocaustforståelse - hva kan vi lære av historien?
- Historiebevissthet og sivilisasjonskritikk
- Konflikter og konfliktløsning
- Menneskerettigheter
- Menneskeverd
- Historieformidling og verdiformidling i pedagogikken
- Etikkteorier og etisk refleksjon

I høst var studentene på studietur til Kosovo, Serbia og Montenegro.

Den 23. og 24. september i år arrangerer Høgskolen i samarbeid med blant andre Aktive Fredsreiser landskonferansen "Det skjedde i går, det skjer i dag" i Sandefjord. http://www-lu.hive.no/konferanser/holocaust/ Aktive Fredsreiser vil ha en presentasjonsstand og dele ut Blanche Majors forsoningspris under konferansen.

Disse deltar på studiet fra Aktive Fredsreiser:
Helga Arntzen (daglig leder)
Line Wormli (kontormedarbeider)
Per Gunnar Morland (reiseleder)
Inger Johanne Johannessen (reiseleder)
Inger Skåre (reiseleder)