Tilskuddsorning fra Utdanningsdirektoratet

Alle elever kan få tilskudd til leirskoleopphold EN gang i løpet av de ti første skoleårene.
Aktive Fredsreisers turer kommer inn under Utdanningsdirektoratets definisjon av leirskole.

Skoler som ønsker å benytte seg av denne tilskuddsordningen, må ta kontakt med skolekontoret i sin egen kommune, som så sender søknad om tilskudd til Fylkesmannen.
Det er søknadsfrist to ganger i året.