Våpen stoppet turen

Nylig ble en gruppe med ungdomsskoleelever fra Mandal stoppet på grensa mellom Tsjekkia og Tyskland, med våpen de hadde kjøpt underveis. Tysk grensepoliti holdt bussen tilbake i sju timer før de som ikke hadde noe med våpnene å gjøre fikk sjanse til å komme videre. De som hadde våpen måtte bli igjen for å forhøres, og ble sittende på grensa i 13 timer.

Alle om bord i bussen visste at det var ulovlig å ta med våpen inn i Tyskland, allikevel prøvde sju elever seg. De hadde kjøpt kastestjerner, kniver og slåsshansker i Polen eller Tsjekkia. En av de voksne hadde kjøpt et plombert Kalasjnikov automatgevær med et skriftlig bevis på at våpenet var ubrukelig. Han trodde dette beviset ville gjøre det mulig å få våpenet inn i Tyskland. Men også han ble holdt tilbake av tysk grensepoliti.
Aktive Fredsreiser opplyser alltid både på forhånd og underveis om at det er forbudt å ta med seg våpen over grensene. Disse elevene var spesielt godt klar over det, fordi noen våpen var blitt beslaglagt og kastet allerede i Krakow. Dette var det reiseleder og de voksne på turen som hadde tatt ansvar for.
Bussen ble holdt igjen på grensa til Tyskland, men av medisinske grunner fikk de uskyldige lov å reise videre til Berlin og Tropical Islands etter sju timer. Da hadde godt samarbeid mellom Aktive Fredsreisers ledelse og Tropical Islands gjort at de slitne elevene fikk mat og stell selv om de kom mange timer for sent til det bestilte kveldsmåltidet. De som hadde hatt våpen med seg, og noen voksne som ble igjen for å hjelpe dem, kom etter med drosjer.
- Det er trist at slike ting skjer. Jeg håper inderlig at alle som reiser med oss lærer av denne episoden, og at det aldri vil skje igjen. Det er synd for alle de andre som må bli sittende og vente i timevis på grensa. Det er naturligvis trist også for de elevene som får kontakt med politiet på denne måten i veldig ung alder, sier Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser.