FNs internasjonale toleransedag

Aktive Fredsreiser oppfordrer alle til å markere den internasjonale toleransedagen 16. november.

UN logoDagen ble innstiftet av FN i 1995 for å få mennesker verden over til å reflektere over toleransebegrepet og erkjenne hvor viktig det er i våre moderne flerkulturelle samfunn å vise respekt på tvers av nasjonale, etniske, religiøse og andre skillelinjer.

Behovet for toleranse er større enn noen gang før. Rasisme, diskriminering og ekstremisme er tendenser som skaper ustabilitet og som kan være kilder til konflikt.

Hver og en av oss kan bidra til å skape et mer tolerant samfunn. Dette innebærer ikke bare passivt å akseptere andre menneskers ”annerledeshet”, men tvert imot å ha en aktiv og åpen holdning. Har vi et positivt utgangspunkt, vil vi lettere få kontakt og kommunisere, og se at det som binder oss mennesker sammen er sterkere enn det som skiller.

Ikke noe moderne samfunn kan bygges på intoleranse. Som en kilde til utveksling, fornyelse og kreativitet er det kulturelle mangfold like nødvendig for menneskeheten som det biologiske mangfold er for naturen. Slik sett er kulturelle forskjeller menneskehetens felles arv, og bør anerkjennes og opprettholdes. Variasjon i gruppers levemåte og adferd gjør at vi får mer innsikt og inspirasjon og et større spekter å velge fra. Forskjellene representerer en kontinuerlig mulighet for våre samfunn til å velge de beste løsninger og skape nye.