Gratulerer Gunnar Knudsen

Av Oddvar Schjølberg 18.05.07
Foto © Oddvar Schjølberg og Tor Ludvigsen

Gunnar Knudsen Aktive Fredsreisers tidsvitne Gunnar Knudsen ble fredag 18. mai tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.  Overrekkelsen skjedde på Sjømannshjemmet i Stavern. Til tonene fra Edvard Grieg ble ordfører, Fylkesmann i Vestfold, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og æresgjesten selv – Gunnar Knudsen – ønsket velkommen. Tilstede var også Gunnars familie, med barn, barnebarn og olderbarn, sammen med en rekke av hans gode venner fra fjern og nær.

Gunnar Knudsen og Mona RøkkeDenne gang var det ikke for sin innsats under krigen Knudsen ble hedret, men for den innsatsen han har gjort etter krigen. Både innen norsk motorsport, og ikke minst som tidsvitne for tusenvis av norske skoleungdommer.
Arrangementet ble en stor høytidsstund, og Fylkesmann Mona Røkke var svært personlig i sin tale når hun berømmet Gunnar Knudsen for hans engasjement for dagens unge.


Oddvar Schjølberg”På vegne av Hans Majestet Kong Harald V, er det en ære for meg å gi deg Kongens fortjenestemedalje i gull. Dette er ikke hverdagskost. Fortjenestemedaljen i gull gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning. Det er deg Gunnar Knudsen – Kongen vil gi honnør og anerkjennelse. Du oppfyller samtlige kriterier for å bli tildelt denne medaljen.”

”En aktiv fredsreisende”

Pr. i dag har Knudsen deltatt som tidsvitne på 96 turer arrangert av Aktive Fredsreiser, og Oddvar Schjølberg som overrakte blomster fra både Aktive Fredsreiser og Lunde Forlag, pekte på Gunnar Knudsens evne til å videreformidle sine opplevelser på en sterk, men samtidig hverdagslig måte. Kjell Magne BondevikAlltid med en positiv vinkling, og evne til å sette sine opplevelser inn i dagens situasjon. Dermed skapes refleksjoner på hvordan vi kan gjøre vår framtid bedre.
I boken ”Krigsseiler og Tidsvitne” fra Lunde Forlag har han sluppet oss inn i livet sitt, og delt sine sorger og gleder med oss. Samtidig som han peker på et viktig element: Ta vare på hverandre. Gunnar Knudsen driver ikke bare fredsarbeid, men han er en ”Aktiv Fredsreisende” i ordets rette betydning

Kjell Magne Bondevik berømmet også Gunnar Knudsen for hans aktive fredsarbeid, og som brobygger mellom generasjonene. Gunnar Knudsen er et lysende eksempel på hva enkeltmennesket kan gjøre i dette viktige arbeidet.

Vidar Fjeldstad som brakte hilsen fra Jeløya Folkehøyskole, framholdt Gunnars evne til å nå inn til ungdommen. Ikke bare ved å fortelle sin historie, men like mye på det personlige plan. Ungdommen får tillit til den trauste krigsseileren, og derfor deler de også sine gleder og sorger med ham.

Johannes BrattliJohannes Brattli hilste fra reiselederne i Aktive Fredsreiser, og sa bl.a.: Gunnar Knudsen har også betydd mye for oss reiselederne og jeg har et spesielt godt minne fra en av turene.
 Jeg var nok noe sliten etter en lang reise. Så kommer jeg inn i restauranten på fergen og der sitter Gunnar - like blid som alltid. Når han får se meg kommer det gode smilet fram og så sier han: Der kommer jo solstrålen min!  Så reiste han seg og ga meg en god klem.
Det gjorde meg så utrolig godt. Det var jo han som var solstrålen. Men nå smittet det gode humøret hans over på meg også og ga en sliten reiseleder en ny vitamininnsprøytning.