Aktive Fredsreiser bygger Fredshus i Gambia

Tirsdag 2.10.07 dro Aktive Fredsreisers ansatte Andrzej Jozef Marciniak til Gambia for å være byggeleder på bygging av et Fredshus som også inneholder klasserom for dataundervisning ved Universitetet i Gambia.

Vi har fått de første bilder fra ryddingen av tomta.
20.10. var forskalningen til fundamentet lagt. Bygningen blir 35x20 m -tilsammen 700kvm - foreløpig 4 m høy.
(Det drømmes om å skaffe midler til enda en etasje).

Bygningen skal inneholde

2 dataklasseom,
4 små klasserom,
et rom for fredsutstilling,
2 kontorer og
6 toaletter.

Aktive Fredsreiser vil få sitt eget lille kontor der, og i Gambia blir Aktive Fredsreiser startet som en NGO.

Det statlige tekniske institutt har overoppsynet med byggingen.
 
Alt prosduseres for hånd. 6 arbeidere produserer daglig ca. 600 murstein på byggeplassen. De må bære vann et godt stykke.

Mandag 22.10. skal fundamentet støpes. All sement må blandes for hånd.

Vi er imponert over innsatsen.
 
Vi får snart flere bilder – følg med i utviklingen.

22.10.07