Kongens nyttårstale 2006

Kongen oppfordrer oss til ikke å glemme:

Vi i Aktive Fredsreiser gjenkjente vårt arbeid i mange av de temaene som Kongen nevnte i sin tale nyttårsaften (2006). Kongen snakket om grunnleggende verdier ved vårt samfunn og han takket norske initiativer som arbeidet i "fredens, humanismens og menneskeverdets tjeneste". Videre refererte Kongen til håpet, og fortale oss at håpet hadde hatt en helt sentral betydning for nordmenn som opplevde den andre verdenskrig. Kongen oppfordret oss til ikke å glemme de gode krefters seier og minnet om at førstehåndstidsvitnene fra dødsleirene den gang, er i ferd med å gå fra oss, men at det er viktig at vi fortsatt tar vare på deres historie!

Kongen avslutter med å prise unge, engasjerte mennesker og oppfordret igjen til å løfte i flokk mot likegyldighet og i respekt for våre medmennesker.

Vi i Aktive Fredsreiser vil med dette ønske våre samarbeidspartnere, og spesielt alle dere unge som reiser med oss, et riktig godt nytt år, og vi minner om at våre fredsreiser er skapt for å engasjere og for at vi ikke skal glemme!

Les Kongens tale - VG 31.12.06