En samaritan av de skjeldne

Av Rune Stensland - Fedrelandsvennen

– Jeg ser fram til å trappe opp mitt arbeid ytterligere, fastslår den utrettelige Helga Birgitte Arntzen bestemt. De siste drøye 30 årene har den tyskfødte filantropen lagt ned en formidabel innsats for å realisere sitt livsmotto «Jeg vil gjøre verden til et litt bedre sted». Tirsdag takket selveste kong Harald henne for det glødende engasjementet.

Helga hos kongen«En effektiv og idérik gründer» og «en samaritan av de sjeldne» er blant hedersbetegnelsene fra Arntzens kolleger i Aktive Fredsreiser. Der jobber hun som daglig leder, og hun etablerte selv selskapet i 1998. Seks år tidligere fikk hun i gang stiftelsen «Hvite busser til Auschwitz».

– Jeg har selv opplevd å være flykting. Jeg vet hva sult, sykdom og overgrep handler om. De erfaringene er drivkraften min, sammenfatter Arntzen.

Etter at hun flyttet til Risør i 1975, initierte hun ideelle organisasjoner på løpende bånd. Lokale forgreininger av Fremtiden i våre hender, Redd Barna og Amnesty International er resultat av Arntzens tiltaksiver. Det samme er Ressursgruppa mot Rusmisbruk i Risør og ikke minst Sutukobas venner. Sistnevnte er en vennskapsforbindelse mellom Risør og den gambiske landsbyen Sutukoba. Siden etableringen i 1982 har 500 innfødte fått trofaste faddere i Norge. Det er bygd førskoler og satt i gang fotballag, ovnsprosjekter, såpeprosjekter og kurs i batikk. Et jordbruksområde med en rekke brønner gir arbeid til hundrevis av kvinner.

På toppen av dette har Arntzen engasjert seg i Foreningen Norden, Husmorlaget og Ungdommens Røde Kors. Med sitt ferskeste hjertebarn, «Active for peace», tar hun mål av seg til å skape en global organisasjon, og hun har allerede fått med Johan Galtungs fredsinstitutt og Desmund Tutus fredssenter som samarbeidspartnere.

– Det blir ganske mye reising, spesielt i forbindelse med foredrag. Noen mann har jeg ikke tid til. Men mamma Gertrud (87) passer jeg godt på, forsikrer Arntzen.