A Global Future

Et fellesmøte for flyktningtjenesten i Aust- og Vest Agder blir holdt et par ganger i året. Denne gangen var det flyktningtjenesten i Risør Kommune som hadde ansvaret og de mente møtet passet godt i Fredshuset.

Flykningetjenesten i Aust- og VestagderHensikten med disse møtene er at aktørene innen dette arbeidsfeltet kan komme sammen og lufte tanker og utfordringer med hverandre. I tillegg legger de ansvarlige opp til faglige og informative innlegg. Møtet på Fredshuset i Risør ble åpnet med sang, utført av to burmesiske flyktninger som har bosatt seg i kommunen.

Rasisme og mobbing

Helga ArntzenAktive Fredsreiser ved daglig leder Helga Arntzen, som stiller Fredshuset til disposisjon for arrangementet, fikk mulighet til å åpne denne samlingen og presentere sitt arbeid.

Helga fremhevet situasjonen i begynnelsen på 1990 tallet, med fremveksten av nynazismen i Norge, som helt sentralt for at hun valgte å starte skoleturene til Tyskland og Polen.

Helga mener at det er viktig med innsikt og refleksjon for å skape bevissthet rundt alle menneskers iboende verdighet. ”Forstår vi - og respekterer vi - alle menneskers iboende verdighet, så vil vi ikke se rasisme eller mobbing. Verden trenger ikke å se sånn ut som den gjør i dag” oppfordret Helga Arntzen.

Helga lot heller ikke sjansen gå fra seg til å sende en liten oppfordring til deltakerne på dette møtet: ”Vi har tidsvitner med oss på våre skoleturer. Dette er personer som har opplevd 2. verdenskrig, og disse begynner å bli gamle, de nærmer seg 90 år og snart har vi dem ikke blant oss lengre. Vår ide er at vi kan integrere nye tidsvitner på våre reiser. Flyktninger fra andre land, som har evnet å forsone seg med sin fortid og sin historie, personer som har lyst å fortelle, og da spesielt til ungdom som reiser med oss, de kan bli våre nye tidsvitner!”

Integrering av utenlandsk arbeidskraft – Global Future

Global Future er et pilotprosjekt på Agder, startet av innvandrere selv. Spørsmålet Fouzia Hashi søkte å gi svar på i sitt foredrag er – hvorfor trenger vi Global Future?

Utgangspunktet er kjent, Norge skriker etter arbeidskraft samtidig som mange av innvandrerne i landet har veldig høy kompetanse, men forblir arbeidsledige. Skal vi integrere arbeidskraft fra et annet land, for eksempel ingeniører fra India, når vi har ingeniører som allerede bor her?

Global Future ble startet i august 2007 og er til høsten inne i sitt tredje og avsluttende semester. Pilotprosjektet ble startet på bakgrunn av en erkjennelse om at det mangler dialog mellom ulike grupper. Et eksempel er Arendal, som profilerer seg som en internasjonal kommune, samtidig som den er den kommunen som er med i Global Future, som har flest arbeidsledige høyt utdannede innvandrere.

FouziaFouzias historie er historien til en innvandrerkvinne. Hun kom hit for 20 år siden, på slutten av 80-tallet og måtte begynne på Tvedestrand Videregående skole for å lære seg norsk. Det fantes ikke andre muligheter for å lære språket på den tiden. Etter hvert har både hun og mannen hennes tatt høy utdannelse, igjen, for de var allerede en av 2 millioner somaliere med høy utdanning da de flyktet. Her har de blitt eksperter på å søke jobber… uten resultater.

Fouzia forteller videre om hvordan de tenkte at dette bare gjaldt dem som kom hit som første generasjonsinnvandrere, og om at de trodde at situasjonen ville endre seg for deres barn som har vokst opp her. Dette har ikke vært tilfellet. Flere barn av innvandrere har ikke jobb, til tross for at de har levd hele sitt liv i Norge, har høy utdannelse fra Norge og snakker og skriver språket perfekt.

Global Future har 36 deltakere fra 21 land. Nettverket har 21 kvinner og 15 menn og blant alle medlemmene er det 9 som ikke har arbeid. 27 medlemmene har arbeid av varierende karakter, noen er i engasjementer og noen er i vikariater. Få jobber relatert til sin kompetanse.

I Global Future jobber de med å integrere nordmenn og mener at myndighetene har glemt å integrere nettopp denne gruppen: ”Vi skal jobbe tett mot norske ledere i et kraftfullt samarbeid”. I Global Future fokuseres det på kompetanse som åpner dører!

Sang og musikkGlobal Future virker! Fouzias er opptatt av at dette ikke nok en type utdanning for de som er med i nettverket, men at det er noe som nytter og forandrer. Dette har medlemmene i nettverket nå tatt hånd om selv og startet sitt eget firma: ”Global Future Consulting”. Konsulentfirmaet retter seg både mot norsk næringsliv som trenger flerkulturell eller internasjonal kompetanse og mot innvandrere som skal arbeide her og som trenger ”å knekke” de norske kodene.

Hovedlanseringen av ”Global Future Consulting” skjer ved avsluttingen av pilotprosjektet ”Global Future”, i desember 2008.