Fredspark på Tjenna i Risør!

Nå er det klart, formannskapet i Risør Kommune er enstemmig positive til gaven fra Aktive Fredsreiser. Det skal skapes en fredspark på Tjenna i Risør.

Lekestativ i Fredsparken på Tjenna i RisørDet var med spenning at Aktive Fredsreiser, med Helga Arntzen i spissen, ventet på resultatet fra formannskapsmøtet i Risør Kommune tirsdag 3. juni. Formannskapet hadde mange saker de skulle gjennom denne flotte sommerkvelden, hvor Aktive Fredsreisers gave – å skape en fredspark på Tjenna – var en av dem.

Signalene fra formannskapsmøtet var at initiativet ble svært godt mottatt av alle. Det var ingen innsigelser fra politikerne. Plansjefen orienterte allikevel om prosessen i slike saker, og kultursjefen opplyste om retningslinjer i forhold til utsmykking av offentlige rom.

Fredsparken skal ferdigstilles og åpnes i forbindelse med Aktive Fredsreisers 10 års jubileum som markeres med Aktive Fredsdager og utdeling av prisen Fangenes Testamentet, i Risør den 16. og 17. august i år.

Inntil da skal Aktive Fredsreiser samarbeide med naboer av parken, teknisk hovedutvalg i Risør Kommune og ikke minst, Risør Kommunes utsmykningskomité, for sammen å komme fram til en Fredspark som både innbyggere og tilreisende har glede av å benytte.