Hands that shapes humanity

Hvis du fikk etterlate deg et budskap til menneskeheten. Hvilket?

For de av dere som befinner dere i Oslo området innen 7. mars, sørg for å få med dere utstillingen: ”Hands That Shape Humanity”. Utstillingen ble åpnet av selveste Desmond Tutu 7. februar i Rådhusgalleriet.  

Hands that shapes humanityDette er en unik humanistisk utstilling som viser mennesker som har levd et liv utenom det vanlige, og deres filosofering rundt spørsmålet: Hvis du fikk etterlate deg et budskap til menneskeheten, hva skulle det være?

Utstillingen egner seg godt til bevisstgjøring og refleksjon i skolen, i forhold til temaer som miljø, utvikling og humanistiske verdier.

Det er Fredskorpset som har fått utstillingen til Norge, og de har utviklet et pedagogisk opplegg knyttet til utstillingen, og tilbyr en unik opplevelse med omvisning i utstillingen.
ålet er å aktivisere elever i skolen til egne refleksjoner og åpne rom for diskusjoner og videre arbeid med temaer som miljø, utvikling og humanistiske utfordringer.
Utstillingen er åpen og gratis for alle – se Fredskorpset for påmelding.

For de av oss som ikke befinner oss i Oslo, vi kan besøke Hands that shape humanity for å få et innblikk i denne spesielle utstillingen.  

Hands that shapes humanity”Hands That Shape Humanity” er en utstilling i samarbeid med Desmond Tutu Peace Centre, og den har tidligere kun vært vist i Cape Town, Sør-Afrika. Nærmere 20 personer reiste i februar 2006 på studietur til Sør-Afrika i regi av Aktive Fredsreiser, og de fikk da gleden av å oppleve ”Hands That Shape Humaity” i Cape Town.