Hol kommune fullfinansierer turen

Igjen har Hol ungdomsskole bestilt skoletur med Aktive Fredsreiser, og det spesielle med deres bestilling er at det er andre år på rad Hol Kommune fullfinansierer reisen, for både elever og lærere!

De siste årene har både politikere og innbyggere i Hol Kommune diskutert temareisene som Hol Ungdomsskole, som eneste ungdomsskole i kommunen, har lagt ut på i regi av Aktive Fredsreiser. Alternative reisemål har blitt vurdert og enkelte foreldre har presisert at skolen ikke har kunnet be dem om egenbetaling etter at gratisprinsippet i skolen ble innført i 2003. Allikevel har enigheten vært stor i forhold til viktigheten av innholdet på disse turene, og det positive utbytte elevene sitter igjen med etter å ha deltatt på en slik dokumentasjonsreise.

Siden også politikerne i Hol Kommune ser på disse reisene som spesielt viktig og virkningsfulle, og Hol er en relativt velstående kommune, bestemte kommunestyret seg i fjor for å fullfinansiere turen for både elever og lærere ved Hol Ungdomsskole. I år gjøres dette for andre gang, ved at kommunestyret har øremerket 275 000 kroner til reiser av denne typen. Det vil si at skolen ikke kan bruke midlene til andre typer reiser enn dem som tar elevene tilbake til de historiske minnesmerkene fra den andre verdenskrig, og gir kunnskap viktige hendelser som har lagt føringer for den verdenssituasjonen vi er vitne til i dag.

Aktive Fredsreiser ønsker å gratulere Hol Ungdomsskole og Hol Kommune med dette samarbeidet!