Julius Paltiel døde 7 mars 2008

Av Helga Arntzen

Julius Paltiel fra Trondheim var en av de få norske jødene som overlevde utryddelsesleiren Auschwitz.
767 norske jøder ble sendt til dødsleirene, men bare 26 kom tilbake til Norge.

Julius PaltielJeg møtte Julius Paltiel og hans kone Vera Kommissar ved flere anledninger. Begge var full av energi og ønske om å fortelle historien, slik at den ikke skal glemmes.

Vera skrev boken  ”På tross av alt: Julius Paltiel – norsk jøde i Auschwitz”. Boken kom ut i 1995.

Julius Paltiel brukte mye av sin tid til bl.a. å etablere Det jødiske museum i synagogebygningen i Trondheim. Han har holdt foredrag på skoler og møtelokaler. Hans budskap var at historien ikke måtte gjenta seg.

I 2004 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats.
Julius Paltiel ble 83 år gammel. Han var en svært aktiv mann i det godes tjeneste. 
Fred over hans minne.