Bli med og plant for fred!

I samarbeid med Risør Kommune, ved bygartner Synnøve Lunner, arrangerer Aktive Fredsreiser en plantedag i Fredsparken, lørdag 20. sept. På denne måten markeres to viktige dager, nemlig både den Internasjonale Fredsdagen den 21. september og høsttakkefesten den 22. september. 

PlantedagMed en Fredspark i Risør er det helt naturlig at den Internasjonale Fredsdagen markeres der. Dagen ble markert for første gang i 1982, og har siden 2002 blitt markert på samme dato år etter år, nemlig 21. september.

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, har i anledningen Fredsdagen 2008 valgt å komme med en oppfordring til oss alle: ”La oss samle kreftene og sammen bekjempe konflikt, fattigdom og sult og arbeide for oppfyllelse av menneskerettighetene – for alle!”

Aktive Fredsreiser oppfordrer til engasjement

Aktive Fredsreiser oppfordrer nok en gang Risørs befolkning til å delta i Fredsparken, men denne gangen ikke bare som tilskuere, men også som gartnere. Aktive Fredsreisers motto er: Bli med og plant for fred!

  1. Nå når det er ryddetid i hagen, har du noen stauder eller andre planter til overs, er vi takknemmelig om du er med på plantedagen i Fredsparken. Vi bestiller botaniske skilt så det er fint om du kan oppgi navn på planten du bringer, forteller Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser.

Risør Kommune deltar
På vegne av Risør Kommune stiller bygartner Synnøve Lunner. Hun skal koordinere beplantingen og ønsker på forhånd å vite litt om hvilke planter som blir gitt til parken. Slik kan plantingen bli best mulig planlagt.  

Hvem vet, kanskje benytter ordfører Knut-Henning Thygesen anledningen til å melde seg inn i det internasjonale nettverket ”Ordførere for fred”?

Ta turen innom Fredsparken lørdag 20. sept. - Om du ikke skal plante så kan du kanskje la deg friste av varm kaffe og vafler, eller gambisk gryte a la Helga? Inntektene fra dette salget går til Fredshuset i Gambia.

For mer informasjon – ta kontakt med Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser