Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBesøker vennskapsskole i Polen!

I vår reiser 33 elever fra Sand skole i Balsfjord kommune til Polen for å besøke elever fra sin vennskapsskole. Vennskapsskoleprosjektet er et resultat av at skolen siden 2005 har deltatt i et Comeniusprosjekt.

EleverI 2005 ble Sand skole med i et Comeniusprosjekt, sammen med en skole fra Italia, en fra Nederland og en fra Polen. Comeniusprosjektene er rettet mot skoleverket, hvor det overordnede målet er å utvikle elevers og læreres kjennskap til og forståelse for kultur og språklig mangfold i Europa. I første omgang har Sand skole vært med på et prosjekt som fokuserer på lærerutveksling.
Gjennom å delta i dette prosjektet har lærerne ved Sand skole opprettet god kontakt med lærerne fra de andre europeiske skolene. Kontakten ble spesielt god mellom de norske og de polske lærerne. De valgte derfor å opprettholde et samarbeid etter at prosjektet ble offisielt avsluttet ved en samling på Sand skole våren 2007.
Siden den gang har lærerne forsøkt å involvere elevene mer og mer i dette samarbeidet. Elevene i Norge har hatt kontakt med elevene i Polen, en kontakt som i første omgang har basert seg på felles e-poster fra klasse til klasse. Ifølge lærer Frode Hansen har samarbeidet på elevnivå ført til noen uforutsette utfordringer, hvor det først og fremst er språket som er hindringen:
I Polen ”dubber” de fremdeles alle engelskspråklige filmer og det virker ikke som det er like stort fokus på fremmedspråkundervisningen der som her, forteller Frode Hansen. 

Blant lærerne er faktisk språkkunnskapene bedre. To av de fire lærerne som Hansen har vært i kontakt med gjennom prosjektet snakker veldig bra engelsk. Språkkunnskapen er allikevel ikke noe som har kommet av seg selv. Lærerne har selv sett nytten av å kunne engelsk og prioritert å bruke sin fritid på å lære mer. Hovedmålsettingen med prosjektet går allikevel ut over det å lære seg språket. Den kulturelle delen og den mellommenneskelige delen er viktigst.

Hovedmålsettingen med å la elevene møte hverandre er å la dem oppleve at selv om vi har ulik kultur, religion og språk så finnes det mange likheter også, sier Hansen.

Hansen mener at elevene i Norge veldig ofte har et negativt bilde av polske arbeidere, og at det inntrykket de får gjennom media ikke gjør situasjonen bedre. Dette ønsker de å gjøre noe med på sin reise med Aktive Fredsreiser.
De er 33 elever, 3 lærere og 7 andre voksne som sammen legger ut på reise 28. mai. Etter at de tradisjonelle besøkene i Auschwitz og Saltgruvene er tilbakelagt, reiser gruppen nordover fra Krakow til Warszawa. Vennskapskolen ligger i en by vest for Warszawa, i Osieciny, og her skal gruppa være hos vennskapskolen i tre dager til ende.

Comeniusprosjektene har som mål å heve kvaliteten på og stryke den europeiske dimensjonen i opplæringen. Det skjer ved å legge til rette for og yte økonomisk støtte til flernasjonalt skolesamarbeid forteller Frode Hansen.

Sand skole ser på denne reisen som en første utvekslingsreise på elevnivå og søker Comenius om midler slik at elevene fra Polen kan komme på besøk til Norge neste år.   
Aktive Fredsreiser ønsker i denne sammenheng å opplyse alle skoler som planlegger å reise med oss om at vi har mulighet til å formidle vennskapskoler både i Polen og Tyskland, for de skolene som ønsker et slikt samarbeid i forkant av sine reise.
Vi følger Sand skole på deres tur til Polen, og håper å høste fra deres erfaringer med vennskapskolebesøk når de kommer tilbake til Norge i juni.