Artikkelserie om Tyskerjentene

Aktive Fredsreiser gratulerer journalist, Helle Aarnes, med ”Den store journalistprisen”. Helle Aarnes mottok prisen for sin artikkelserie om tyskerjentene, 7.mai 2008.

Helle AarnesHelle Aarnes vant denne uken ”Den store journalistprisen” for sin artikkelserie om tyskerjentene. ”Arbeidet utstråler kvalitet i alle ledd; i kildearbeid, fortellerteknikk, språk og presentasjon” sa juryformann Svein Egil Omdal fra Stavanger Aftenblad da han delte ut prisen.

Aarnes innledet arbeidet med artikkelserien ut fra en erkjennelse om at behandlingen av tyskerjentene og tyskerbarna har vært en parentes i norsk krigshistorie: ”Straffen de fikk var hard, voldelig og ofte ulovlig. Den ideologiske basisen var lagt under krigen, etter krigen ble hevnen fullbyrdet, av hjemmestryker, leger, rettsvesen, politi og regjerning. Tyskerjentene ble skamklippet, internert, deportert og fratatt sitt norske statsborgerskap.” 

Målet med artikkelserien i BTMagasinet har vært å dokumentere en del av nyere norsk historie som fremdeles er ukjent for svært mange. Aarnes spør seg hvorfor så få historikere, forskere eller journalister har ønsket å fortelle om dette? Videre spør journalisten seg:

  • Hvorfor utløste tyskerjentene så mye hat og raseri?
  • Hvorfor fikk ikke norske menn som giftet seg med tyske kvinner noen straff?
  • Hvorfor fikk tyskerjentene en straff som ingen norske forbrytere har fått før eller siden?
  • Hvorfor godtok vi rasehygienisk terminologi og sortering, like etter naziregimet?

De fleste tyskerjentene er blitt gamle nå og mange av dem har tatt sine erfaringer med seg i graven. Historien Else Gabler (86) forteller i samtale med Aarnes er en historie hun ikke har fortalt til noen tidligere, ikke i sin helhet…

Tyskerjentenes lange straff
Les også de andre artiklene i serien i Bergens Tidene
Bill. mrk: Jentebarn gis bort
De brøt ingen lov
"Åndssvake" tyskerbarn skulle i fangeleir
Hvor mage var de egentlig?
Moren lobotomert av norske leger

Journalist og prisvinner, Helle Aarnes sier i sin takketale at dette er jentenes pris, ”det er de som har valgt å dele sine historier med meg og våre lesere!”

Les også om journalist og prisvinner, Helle Aarnes -
Bergens Tidene

For Aktive Fredsreiser ligger historien om behandlingen av tyskerbarna og tyskerjentene tett opp til vårt arbeid og det vi formidler på våre holdningsskapende og pedagogiske skoleturer til Polen og Tyskland. Fokus for disse turene er kampen mot rasisme og forakten for menneskerettighetene. Og vi mener at artikkelserien til Helle Aarnes ettertrykkelig, som hun selv sier, setter krigshistorien vi ikke snakker om, tilbake i søkelyset.

Til ettertanke tenker vi at det aldri er for sent å rette opp feil som er begått – historien skrives på begge sider av dørstokken.