Forsiden - Revidert utviklingsbudsjett 2008Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossTittel

Da regjeringen, 15. mai, presenterte det reviderte utviklingsbudsjettet for 2008, ble den møtt av kritikk fra flere hold.

  • Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd, selv med en tilleggsbevilgning på 225 millioner kroner for å redusere avskogingen i utviklingsland.
  • Organisasjoner med fokus på kvinner og likestilling freser når regjeringen opplyser om at 250 millioner kroner omdisponeres for å dekke utgifter til flyktninger i Norge.
  • Ved Oslos konferanse om Internasjonal handel og fred var Bob Geldof svært kritisk til Norge som humanitær stormakt: "Norge bør snakke mindre og gjøre mer!"

Revidert utviklingsbudsjett 2008

JordbrukI forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la fram 15. mai, foreslås en tilleggsbevilgning på 225 millioner kroner for å redusere avskogingen i utviklingsland, samtidig som 250 millioner kroner omdisponeres for dekke økte utgifter til flyktninger i Norge. Dette rammer de fleste andre utviklingsområder, herunder bistand til Afrika og tiltak for kvinner og likestilling.

Miljøorganisasjonene ikke fornøyd

For å komme denne kritikken i forkjøpet, sendte regjeringen ut en pressemelding angående revidert nasjonalbudsjett som de kalte ”Øremerker nye millioner for å redde skog”. Allikevel, miljøorganisasjonene er ikke imponert ettersom Norge, på klimatoppmøte på Bali i desember 2007, lovet verden tre milliarder regnskogkroner hvert år. - Norge skuffer verden, sier Regnskogsfondets Lars Løvold til VG.
I en felles pressemelding fra Regnskogsfondet og Norges Naturvernforbund kan man lese følgende:
"Vi forventer at det fortsatt skal brukes totalt 15 milliarder kroner til regnskogsbevaring, slik Norge lovte på Bali. For å unngå usikkerhet rundt spørsmålet om pengene kommer bør regjeringen sette av 15 mrd i et fond som det kan brukes av i de fem kommende årene. For at den norske skogsatsingen skal få maksimal effekt for klimaet, er det viktig å komme i gang raskt. Erfaringer som høstes i løpet av det kommende året vil være et svært verdifullt grunnlag for arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale. Dersom det kommer viktige prosjekter i løpet av året, forventer vi at det gjøres penger tilgjengelig slik at ikke regjeringens manglende budsjettsatsing blir et alvorlig hinder i det internasjonale klimaarbeidet." 

Humanitære organisasjoner freser

Norges største humanitære organisasjoner; Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen, krever på sin side at pengene til regjeringens miljøstasing ikke tas fra bistandsbudsjettet.
Det er viktig å presisere at det ikke er regnskogen, men økte utgifter til arbeid med flyktninger i Norge, som tar pengene fra utviklingstiltak i utviklingsland. I det reviderte budsjettet redegjøres det for at antall flyktninger i statlige asylmottak har økt mer enn antatt og at det er behov for økte bevilgninger for å møte denne utfordringen.

De økte utgiftene til flyktninger i Norge dekkes inn ved reduksjoner i bevilgningene til en lang rekke andre områder, som bistand til Afrika (kuttes med kr. 70 mill.), næringsutvikling (kuttes med kr. 25 mill.), overgangsbistand (kuttes med kr. 36 mill), fred, forsoning og demokrati (kuttes med kr. 19.5 mill) og kvinner og likestilling (kuttes med kr. 16,5 mill).
Lederen i FOKUS, Martha Rubiano Skretteberg sier at det reviderte nasjonalbudsjettet er en skandale for regjeringens såkalte satsing på kvinner og likestilling.
Les mer om det reviderte nasjonalbudsjettet i sin helhet på regjeringens sider www.regjeringen.no

Fredsaktivist kritiserer Norges som humanitær stormakt

Bob Geldof var heller ikke nådig i sin kritikk av Norge da han deltok på åpningen av Oslos konferanse om fred og internasjonal handel.  
– Når dere kaller dere en humanitær stormakt, begynner omverdenen å se på dobbeltheten deres. Dere er sjenerøse, men det er mange motsetninger i hvordan dere oppfører dere. Dere holder fattige land ute med tollmurer og subsidier. Dere lever av å pumpe opp olje og gass, og karbonfangsten deres er vel ikke kommet så veldig langt, sa Geldof.
Videre unders han hvorfor Norge ikke er tungt inne i Afrika når kineserne er det? Kina har 800 selskaper i Afrika. Hva er det kineserne vet som ikke Norge skjønner, sier Geldof.
Han mener at Norge ikke er så nøye på etiketten når det investeres i Kina. Norge sier ikke ”Vi går ikke inn i Kina på grunn av menneskerettigheter, Tibet eller rollen i Burma”. Geldof mener derimot at Norge er veldig moralske når det er snakk om fattige afrikanske land. Da skal man ikke gå inn hvis det er korrupte regimer.

Oslos konferanse om fred og internasjonal handel

Oslos konferanse om fred og internasjonal handel har sin bakgrunn i troen på at fred ikke bare er for diplomater og generaler, men at handel er et eksempel på sivil virksomhet som kan virke fredsskapende. Direktør ved Nupi, Jan Egeland, sier det slik: Handel virker konflikt dempende, med unntak av olje, gull og diamanter, står fred og handel i nær sammenheng.
Arrangørene av konferansen viser til opprettelsen av EU og hvordan organisasjonen ble til som en fredsbevegelse i det krigsherjede Europa etter andre verdenskrig. Særlig var det kull- og stålindustrien i Tyskland og Frankrike som skulle knyttes sammen.
Tanken er at det skal mye til før man angriper en handelspartner…