Landeskogen Peace Center - 10 år 5. juli

For ti år siden – den 5. juli 2010 - overtok Aktive Fredsreiser Landeskogen lungesanatorium av Bygland kommune. Landeskogen Peace Center ble etablert med mål om å bygge opp et internasjonalt fredssenter utstillinger og seminarer. Fredssenteret skulle også brukes som en destinasjon for skoleturer for norsk, dansk, tysk og polsk ungdom.

De første årene ble brukt til å pusse opp den fem mål store bygningsmassen med hovedhus, bestyrerbolig og internatene Landly og Skogtun. I tillegg var det 300 mål skog som skulle forvaltes. Her er det etablert en menneskerettighetssti fra Landeskogen til Utsikten.

På Landeskogen Peace Center er det i dag mange utstillinger:

  - Den kalde krigen
 • - Fugler på Landeskogen
 • - Landeskogens historie
 • - Fredsstudier i Tromsø
 • - Murens fall 9. november 20 års markering
 • - KZ Ravensbrück
 • - Håp
 • - Trommer for fred
 • - 30 års engasjement i landsbyen Sutukoba i Gambia/West-Afrika
 • - Klima og Miljø
 • - Utstilling om Mahatma Gandhi
 • - Krigsseilere (åpner snart)

Vi har også en stor fagboksamling.

Landeskogen Peace Center har skapt ringvirkninger. På Landeskogen finner vi i dag Elgtun der man kan stifte nærmere bekjentskap med skogens konge. Vi har også en kafé og tilbud om minigolf.

Landeskogen Peace Center har blitt et naturlig samlingssted for arrangementer i bygda. 17. mai, Lucia, brylluper, litteraturfest og seniordans, for å nevne noe.

Selv om Landeskogen Peace Center «bare» er 10 år i år, så er byggets historie mye eldre. Er du interessert i lokalhistorie, så kan vi anbefale boken «Fra sanatorium til fredssenter» som ble gitt ut i fbm 100-års markeringen i 2016. Den kan du lese mer om her (Fra Sanatorium til fredssenter).

Gratulerer med dagen!

Signeringen av overtagelsen av Landeskogen

Utstillingen om Den kalde krigen

Utstillingen om Miljø og Klima