Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossAktive Fredsdager 2002

Av Inger Stavelin

I nokså stor stillhet har det foregått et arrangement i Risør som burde vakt oppsikt både regionalt og nasjonalt. Her har forskere, filosofer og politikere, overlevende fra konsentrasjonsleirer, musikere og "vanlige folk" vært samlet om noe som ble viktig for oss igjen den 11. september i fjor: Fredsskapende prosesser. For Tollef Larsson, som overlevde flere konsentrasjonsleirer, var prisutdelingen som var knyttet til fredsdagene en drøm som gikk i oppfyllelse.

Når en skal oppsummere en så mangslungen helg som Aktive Fredsreisers "Aktive Fredsdager", er det naturlig å lete etter høydepunktene. Men de ca 70 deltakerne på seminarene har ganske sikkert forskjellig oppfatning av hva som var høydepunkt. For her var det mange av dem, både for dem som setter pris på intellektuell stimulans, og for dem som vurderer det hele mer ut fra følelser eller estetikk.

Utgangspunktet for "Aktive Fredsdager" er Helga Arntzens og Aktive Fredsreisers ambisjoner om å gi folk kunnskap om fredsprosesser. Derfor hadde de invitert kapasiteter som filosofen Tore Frost, rikspolitikerne Thorbjørn Jagland og Jo Benkow, psykolog Ellinor Major, førsteamanuensis Halvdan Eikeland, vår egen aktive lokalpolitiker og forfatter Knut Henning Thygesen og 15 kvinner og menn som overlevde konsentrasjonsleirene under den andre verdenskrig. I tillegg til foredragsholdere, debattanter, prisvinner og prisutdeler, var også musikere og musikk- og danseinteresserte ungdommer med og bidro.