Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFangenes Testament til professor Arne Johan Vetlesen

19. - 20 juni 2004 - Aktive Fredsdager i Risør

Prisen "Fangenes testament" for 2004 gis til professor Arne Johan Vetlesen ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo, for hans mange viktige bidrag til debatten om ondskap og folkemord og hans utrettelige forsvar for menneskeverd og etikk.

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) har skrevet om temaer knyttet til holocaust og folkemord helt siden han startet sin filosofiske forskning på 1980-tallet, og han har kombinert dette arbeidet med mange andre interesser innen filosofien, hvilket gjør ham til en meget bredt orientert filosof. Ikke minst har Vetlesen klart å kaste nytt lys over sentrale tenkere ved å sette fokus på deres syn på menneskeverdet.
Vetlesen har nylig utgitt essaysamlingen "Menneskeverd og ondskap"
(Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003).

"Fangenes Testament" utdeles av Akive Fredsreiser i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO), til minne om Nazi-Tysklands fanger.
Prisen tildeles fremragende akademikere som bruker av sin tid og
Forskningsinnsats til å fokusere på bekjempelse av ondskap og folkemord.

Prisen ble første gang delt ut i 2002 og er så langt blitt tildelt Bernt
Hagtvet og Hanne Sophie Greve. Prisen er i år på 50.000 kroner og deles, som i tidligere år, ut i Risør.
Årets prisutdeling vil finne sted lørdag 19. Juni og den vil bli delt ut
av seniorforsker Henrik Syse ved Instututt for Fredsforskning (PRIO).

Aktive Fredsreiser arrangerer dokumentasjonsreiser til
konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland for over 8000 skoleelever hvert år.